NARMS source details

Ljungman, A.V. 1872. Förteckning öfver uti Vestindien af Dr A. Goës samt under korvetten Josefinas expedition i Atlantiska Oceanen samlade Ophiurider. Öfversigt af Kungliga Vetenskapsakademiens Förhandlingar 1871, 28(5), 615-658.
139583
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin