NARMS source details

Cleve, P.T. (1896). Redogörelse för de svenska hydrografiska undersökningarne februari 1896. V. Planktonundersökningar: Vegetabilskt plankton. Bih. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 22: 1-33, Planktonundersökningar. Vegetabiliskt Plankton. Bid.
138513
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Chaetoceros teres Cleve, 1896 (original description)