NARMS source details

De Grave, S.; d'Udekem d'Acoz; C. (1988). Waarnemingen betreffende de mariene fauna in het noorden van Frankrijk gedurende. De Strandvlo. 8(2): 86-99.
132020
De Grave, S.; d'Udekem d'Acoz; C
1988
Waarnemingen betreffende de mariene fauna in het noorden van Frankrijk gedurende
De Strandvlo
8(2): 86-99
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin