NARMS source details

Heerebout, G.R. (1970). Verspreidingsecologie van de Bryozoa in het Deltagebied, speciaal in relatie tot het brakke water. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke. Doctoraal verslag D1-1970.
131992
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Scruparia ambigua (d'Orbigny, 1841) (additional source)
Spathipora Fischer, 1866 (additional source)
Tubulipora liliacea (Pallas, 1766) (additional source)