NARMS source details

Spengler L. (1793). Beskrivelse over et nyt Slægt af de toskallede Konchylier, forhen af mig kaldet Chæna, saa og over det Linnéiske Slægt Mya, hvilket nøiere bestemmes, og inddeles i tvende Slægter. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet. 3(1): 16-69, pl. 2.
124463
Spengler L.
1793
Beskrivelse over et nyt Sl�gt af de toskallede Konchylier, forhen af mig kaldet Ch�na, saa og over det Linn�iske Sl�gt <i>Mya</i>, hvilket n�iere bestemmes, og inddeles i tvende Sl�gter
Skrivter af Naturhistorie-Selskabet
3(1): 16-69, pl. 2
Publication
CLEMAM P3215
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin