NARMS source details

Steenstrup, J.J.S. & C.F. Lütken. (1861). Bidrag til kundskab om det aabne havs snyltekrebs og lernæer samt om nogle andre nye eller hidtil kun ufuldstændigt kjendte parasitiske Copepoder. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturhistorisk og Mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn. (5)5: 343-432, pls. 1-15.
114850
10.5962/bhl.title.59539 [view]
Steenstrup, J.J.S. & C.F. Lütken
1861
Bidrag til kundskab om det aabne havs snyltekrebs og lern�er samt om nogle andre nye eller hidtil kun ufuldst�ndigt kjendte parasitiske Copepoder.
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturhistorisk og Mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn
(5)5: 343-432, pls. 1-15
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-01-18 13:10:01Z
changed
2020-07-17 12:51:52Z
changed
2021-12-26 13:01:29Z
changed