NARMS source details

Gunnerus, J.E. (1767). Beskrifning p trenne Norrska Sj-Krk, Sj-Pungar kallade. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. 28: 114-124.
1062
Gunnerus, J.E.
1767
Beskrifning p� trenne Norrska Sj�-Kr�k, Sj�-Pungar kallade
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar
28: 114-124
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin