NARMS source details

Mohr, N. (1786). Forsog til en Islandsk Naturhistorie, med adskillige oekonomiske samt andre Anmaerkninger. C.F. Holm, Kiobenhavn (Copenhagen) 414pp., pls. 1-7.
103820
10.5962/bhl.title.70331 [view]
Mohr, N.
1786
Forsog til en Islandsk Naturhistorie, med adskillige oekonomiske samt andre Anmaerkninger.
C.F. Holm, Kiobenhavn (Copenhagen)
414pp., pls. 1-7.
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
CLEMAM P0948
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin