Open Marien Archief info | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief info

Deze Open Access repository heeft als doel om zo veel als mogelijk publicaties binnen de beschreven context vrij online beschikbaar te maken. De automatische indexering van het OMA door zoekmachines zoals Google Scholar, resulteert in een betere verspreiding en zichtbaarheid van de publicaties, wat leidt tot meer citaties en dus een hogere impact van de onderzoeksresultaten. Bovendien biedt het Open Marien Archief een verzekerde archivering van de publicaties.

Het OMA groeit in omvang dankzij de actieve steun van de zeewetenschappelijke onderzoeksgemeenschap. Elke mariene wetenschapper wordt hierbij uitgenodigd om zijn eigen publicaties te posten in dit Belgisch digitaal marien archief.

OMA is vrij raadpleegbaar, maar enkele gebruiksregels dienen in acht genomen te worden:

  • U kunt de digitale documenten downloaden en opslaan voor persoonlijk gebruik.
  • Reproductie of verdere distributie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm, van deze documenten is niet toegelaten.
  • Citeren van deze digitale documenten gebeurt altijd met de originele referentie, verwijzend naar de oorspronkelijke bron.
  • Wanneer u publicaties geheel of gedeeltelijk wilt gebruiken in eigen werk, dient u te allen tijde de toestemming te vragen aan de auteur of instantie die het gebruiksrecht heeft.