VLIZ-ledendag | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-ledendag

Om zijn trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, organiseert VLIZ-directeur Jan Mees samen met zijn team jaarlijks een VLIZ-ledenactiviteit.

Word VLIZ-lid

VLIZ-ledendag 2023
Primeur: Bezoek de nieuwbouw van het Marien Station Oostende

Het VLIZ biedt haar leden de unieke kans om in primeur de uitbreiding van het Marien Station Oostende te bezoeken. Op vrijdagavond 23 juni 2023 verwelkomen we jullie aan de Slipwaykaai. Na een welkomstwoord van Algemeen Directeur Jan Mees kan je het gebouw betreden waar VLIZ-medewerkers je zullen informeren over hoe dit nieuwe gebouw bijdraagt tot hun marien onderzoek.
Gedetailleerde info lees je op: www.vliz.be/nl/event/vliz-ledendag-2023

Vorige edities

23 september 2022

Speciaal voor haar leden organiseerde het VLIZ op vrijdag 23 september 2022 een rondleiding in de gloednieuwe kantoorruimtes op de InnovOcean Campus. De VLIZ-leden kregen in primeur een rondleiding door de kantoorruimtes, inclusief een bezoek aan de ruime VLIZ-bibliotheek, en een exclusieve toegang tot het panoramisch zicht op de Oosteroever vanaf de hoogste verdieping. VLIZ-medewerkers stonden op verschillende locaties in het gebouw de bezoekers te woord en informeerden ze over het fascinerend werk dat er uitgevoerd wordt. het VLIZ was zeer tevreden de om en bij de 300 VLIZ-leden te mogen verwelkomen.

17 september 2021

Speciaal voor de leden organiseerde het VLIZ op vrijdag 17 september 2021 een rondleiding op de nieuwbouwsites van het instituut. Vijf groepen van om en bij de 50 personen volgden een traject op de Oosteroever, bestaande uit vier etappes.  Jan Mees verwelkomde de leden op de InnovOcean site, de kantoorruimtes van het VLIZ aan de Wandelaarkaai. Hij zoomde in op de recente ontwikkelingen binnen het instituut. Een shuttlebus bracht de leden vervolgens naar de InnovOcean Campus in opbouw (Jacobsenstraat), waar een uitleg van Tina Mertens volgde over de invullig van de nieuwbouwsite. We vervolgden de tocht per bus naar het Marien Station Oostende (Slipwaykaai) waar Wim Versteeg  en Dre Cattrijsse de uitbreidingswerken van deze site toelichtten samen met de gloednieuwe zeewaterleiding. Daarna stapten de leden terug naar de Wandelaarkaai waar een bezoek aan de VLIZ-bibliotheek mogelijk was.

18 september 2020

Omwille van de impact van covid-19 op onze maatschappij zochten we een digitaal alternatief voor de geplande VLIZ-ledendag. Op vrijdag 18 september ontmoetten VLIZ-medewerkers, mariene wetenschappers en VLIZ-leden elkaar in de virtuele wereld. Tijdens de online VLIZ-ledendag stond algemeen directeur van het VLIZ, Jan Mees de leden te woord en zoomde hij in op het 20-jarig bestaan van het VLIZ, onderdirecteur Tina Mertens toonde in vogelvlucht de bouwwerken van het nieuwe VLIZ-gebouw en de ontwikkelingen van het Marien Station Oostende, en enkele BMRI-laureaten lichtten bondig het onderzoek toe dat ze uitvoerden dankzij de Brilliant Marine Research Idea beurzen.

21 juni 2019

Tijdens de vierde editie van de VLIZ-ledendag informeerden we de leden in primeur over ons marine robotics centre, het speerpunt waarmee het VLIZ inzet op hoogtechnologisch marien onderzoek. We ontsluierden de geheimen van onze drie toestellen die we inzetten voor geofysisch, biogeochemisch en oceanografisch onderzoek. VLIZ-medewerkers gaven 5 infosessies:

 • Recente ontwikkelingen binnen het VLIZ
 • Onderwaterrobot Genesis
 • Onze gloednieuwe autonome onderwaterrobot Barabas
 • Uiterst bijzondere oppervlaktevaartuig Adhemar
 • Nieuwste educatieve tools rond onderwaterrobotten

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.

22 juni 2018

De derde editie van de ledendag stond in het teken van de VLIZ-filantropiewerking 'de zee als goed doel'. Je kon er de boeiende onderzoeksprojecten ontdekken die lopen dankzij de donaties en de lidgelden die het VLIZ ontvangt. De infosessies behandelden de volgende projecten:

 • SeaWatch-B en de resultaten van de Grote Schelpenteldag
 • Wat doet zeewater en zeelucht met onze gezondheid?
 • Een zeebodem vol elektriciteit dankzij kabelbacteriën
 • Ontwikkeling van een testplatform voor antifouling verven
 • De geheimen van de Orka’s in Chili ontrafeld
 • Reisbeurzen voor beloftevolle jonge mariene wetenschappers uit het Zuiden
 • Textiel met een hart voor de zee

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.

23 juni 2017

Onder de noemer 'Schelpdieren Binenstebuiten' verwelkomde het VLIZ zijn leden in het Marien Station Oostende. Samen met mariene professionals, VLIZ-medewerkers en SeaWatch'ers werden alle geheimen van de schelpen op het Noordzeestrand ontrafeld.  De deelnemers konden kiezen uit twee verschillende workshops uit het volgende gamma:

 • Naar schelpen speuren op het strand onder begeleiding van SeaWatch'ers
 • Schelpen determineren met de hulp van mariene professionals
 • Strandbloemen ineen knutslen, maar niet zonder uitleg of schelpen als pasmunt
 • VLIZ-medewerkers tonen je hun werk rond schelpdieren
 • Hoe duurzaam is de consumptie van schelpdieren?
 • Koken met schelpdieren

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.

24 juni 2016

Alle leden werden verwelkomd op het VLIZ in het vernieuwd Marien Station Oostende (MSO) met een glaasje voor een gezellige en leerrijke midzomeractiviteit. Om 19.00 uur startten geleide wandelingen op de Oostendse Oosteroever, een gebied waar natuur, erfgoed, visserij en andere maritieme activiteiten met de woonfunctie een gezamenlijke modus vivendi zoeken. Maar het is ook een zone waar zich een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Expertgidsen belichtten al deze aspecten, inclusief de geheimen van het militair erfgoed (Fort Napoleon en bunkers van tijdens de WO) verspreid in de duinen. Tot slot werd een demonstratie gegeven van het strandobservatienetwerk SeaWatch-B, één van onze goede zeedoelen, opgezet dankzij de ledenbijdragen! We sloten af met een receptie in MSO op de Halve Maan site.

Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de volgende link.