Visie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Visie

De uitgangspunten en randvoorwaarden bepalen de ontwikkeling van de activiteiten uitgevoerd binnen het VLIZ.

De uitgangspunten en randvoorwaarden van het VLIZ zijn:

  • Het VLIZ ontwikkelt onderzoeksagenda’s en streeft naar uitvoering van de geïdentificeerde prioriteiten. Daarbij zal de instelling zelf geen onderzoeksonderwerpen opnemen waarvoor in het Compendium voor Kust en Zee geïdentificeerde Vlaamse mariene onderzoeksgroepen (MOGs) een actieve belangstelling tot onderzoek hebben geuit in hun contacten met de instelling; de instelling zal haar mogelijke initiatieven vooraf via haar Wetenschappelijke Commissie kenbaar maken (vermijden van concurrentie met bestaande MOGs); de Instelling zal bij voorkeur inzetten op collaboratief onderzoek waarbij de eigen inbreng de interacties tussen de disciplines bevordert (versterken van interdisciplinariteit).
  • Het VLIZ heeft een multidisciplinair karakter en ondersteunt alle mariene onderzoeksdisciplines.
  • Het VLIZ ondersteunt kust- en zeewetenschappelijk onderzoek in de breedste zin, d.w.z. dat met ‘zee’ niet enkel het open water en de zeebodem verstaan wordt, maar tevens alle getij- en kustgebonden systemen.
  • Alle geografische gebieden waar Vlaamse mariene wetenschappers actief zijn of waren, behoren tot het werkterrein van het VLIZ.
  • De informatie die door het VLIZ verstrekt wordt, is wetenschappelijk onderbouwd (in regel doorverwijzing naar experts of via consultatie van het netwerk van experts, waarbij er steeds over gewaakt wordt hun inbreng te citeren).
  • Het VLIZ is ongebonden en neutraal.
  • Het VLIZ gaat uit van openbaarheid van bestuur, openheid en overleg.