SeaWatch-B | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

SeaWatch-B

Het burgerwetenschapsinitiatief SeaWatch-B verzamelt langetermijnsdata over de toestand van de Belgische Noordzee, en dat via observaties vanop het strand. Het strandobservatienetwerk bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, begeleid door experten van het VLIZ en daarbuiten. 

De Noordzee verandert constant onder invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen. Hoe raar dit ook moge klinken, toch zijn er weinig of geen betrouwbare lange-termijngegevens beschikbaar die uitspraken over trends mogelijk maken voor Belgische stranden. Zo moeten we op vragen als “Zijn er nu meer of minder kwallen dan pakweg vijftig jaar geleden?” het antwoord deels schuldig blijven. Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van burgerwetenschappers dit euvel helpen oplossen. Hiertoe is een haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld.

De groep enthousiaste vrijwilligers wordt door VLIZ-experten opgeleid en van de nodige apparatuur voorzien om op regelmatige basis (seizoenaal) en volgens een standaardprotocol een reeks variabelen te meten vanop het strand. In het strandwater meten ze temperatuur en zoutgehalte. Ze kruien met een kruinet om data te verzamelen over de vissoorten, garnalen en krabben die in het kustwater leven. Op het strand tellen ze op een afgebakende oppervlakte de aangespoelde kwallen, zeepieren, schaalhorens en zwerfvuil, evenals de menselijke activiteiten.

Het burgerwetenschapsinitiatief SeaWatch-B wordt ondersteund door de filantropie-werking van het VLIZ en de Vlaamse poot van het Europese LifeWatch-project, dat onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen faciliteert.

Voor meer informatie: surf naar de website van SeaWatch-B.