Steun de WoRMS-editors! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun de WoRMS-editors!

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, is dé referentielijst van alle leven in de oceaan. Momenteel werken wereldwijd meer dan 200 editors, elk met hun expertise binnen een taxonomische groep, aan deze wereldlijst op vrijwillige basis. Er worden jaarlijks tot 2000 nieuw beschreven soorten aan de lijst toegevoegd.

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, streeft naar het omvatten van alle soorten die beschreven werden sinds het pionierswerk van Carl Linnaeus en wordt continu geüpdatet en verbeterd door een groep van taxonomische experten, ‘de editors’.

De wereldlijst aanvullen en corrigeren vergt een enorme inspanning en is afhankelijk van de expertise en tijd van de editors. Het is bovendien een race tegen de tijd, in een veranderende oceaan (door o.a. opwarming, vervuiling en verzuring) waar soorten dreigen uit te sterven alvorens ze ontdekt worden.

Onze bijdrage: coördinatie en disseminatie van de fondsen aan de WoRMS-editors, bijvoorbeeld door het uitreiken van WoRMS-editor beurzen t.w.v. 500 EUR.

Uw gift zal dienen om het werk van de WoRMS-editors te steunen. Dit houdt o.a. in: het opvullen van hiaten in de lijst, bijwonen van internationale workshops en meetings, uitbreiden van de inhoud en verbeteren van de kwaliteit van taxonomische databases, inschakelen van personeel voor de verificatie van taxonomische informatie, en de aankoop van wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie over de sponsors en een overzicht van alle WoRMS-activiteiten vindt u op de WoRMS-website.

Doneer

WoRMS-editor beurzen 2019

In 2019 ontvingen WoRMS-editors voor het eerst een ‘editors’ beurs ter waarde van 500 EUR om de WoRMS-databank te vervolledigen. Maar liefst 16 WoRMS-editors reageerden op de oproep, gelanceerd in juni 2019, om zich te laten ondersteunen bij het aanvullen van de Wereldlijst van Mariene Soorten. Vijf taxonomische experten kregen financiële steun. Ze gebruikten die om de databank te vervolledigen met originele namen van soorten, de originele beschrijvingen en aanvullende gegevens van het type-specimen.
André C. Morandini, een editor afkomstig uit Brazilië, werkte op de schijfkwallen (Scyphozoa) door nieuwe namen toe te voegen, samen met alle originele documenten. Ook vanuit Vietnam was er hulp. Yen Nguyen Thi My vulde een groot aantal originele beschrijvingen aan voor de rondwormen (Nematoda) (645). Verder bepaalde ze meer dan 2000 habitatvlaggen zodat gebruikers kunnen zien of soorten marien- of brakwaterbewoners zijn. Robin Wilson uit Australië, nam de borstelwormen (Polychaeta) onder handen. Hij voegde 483 specimens samen met hun vindplaats toe aan WoRMS en vervolledigde alle namen van de families Aphroditidae, Iphionidae en Polynoida. Georgina Valls Domedel (Verenigd Koninkrijk) nam de vlokreeften (Amphipoda) voor haar rekening en vervolledigde 1329 soorten die geen basioniem (≈ oorsprongsnaam) hadden. Bovendien voegde ze zo’n 900 namen toe en bepaalde ze 806 habitatvlaggen. De Belg Sammy De Grave reviseerde grondig de tienpotigen (Decapoda). Hij verbeterde de gegevens van meer dan 5000 soorten en voegde 613 originele beschrijvingen toe. Ook voegde hij 249 basioniemen toe en zette 861 namen bij de juiste familie.
Dankzij deze beurzen zijn er maar liefst 14.000 veranderingen doorgevoerd waardoor de Wereldlijst van Mariene Soorten wat completer is.
Graag bedanken we de personen en bedrijven die specifiek doneerden aan WoRMS-editors. Het is dankzij hun financiële bijdrage dat de editors bovenstaand werk konden verwezenlijken.