Steun de WoRMS-editors! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun de WoRMS-editors!

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, is dé referentielijst van alle leven in de oceaan. Momenteel werken wereldwijd meer dan 200 editors, elk met hun expertise binnen een taxonomische groep, aan deze wereldlijst op vrijwillige basis. Er worden jaarlijks tot 2000 nieuw beschreven soorten aan de lijst toegevoegd.

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, streeft naar het omvatten van alle soorten die beschreven werden sinds het pionierswerk van Carl Linnaeus en wordt continu geüpdatet en verbeterd door een groep van taxonomische experten, ‘de editors’.

De wereldlijst aanvullen en corrigeren vergt een enorme inspanning en is afhankelijk van de expertise en tijd van de editors. Het is bovendien een race tegen de tijd, in een veranderende oceaan (door o.a. opwarming, vervuiling en verzuring) waar soorten dreigen uit te sterven alvorens ze ontdekt worden.

Onze bijdrage: coördinatie en disseminatie van de fondsen aan de WoRMS-editors, bijvoorbeeld door het uitreiken van WoRMS-editor beurzen t.w.v. 500 EUR.

Uw gift zal dienen om het werk van de WoRMS-editors te steunen. Dit houdt o.a. in: het opvullen van hiaten in de lijst, bijwonen van internationale workshops en meetings, uitbreiden van de inhoud en verbeteren van de kwaliteit van taxonomische databases, inschakelen van personeel voor de verificatie van taxonomische informatie, en de aankoop van wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie over de sponsors en een overzicht van alle WoRMS-activiteiten vindt u op de WoRMS-website.

Doneer


WoRMS-editor beurzen 2021

In 2021 ontvingen vier taxonomische experten financiële steun via De Zee als Goed Doel. Gedetailleerde informatie over hoe zij gebruik maakten van de WoRMS-editors beurs is hier te lezen begin 2022.


WoRMS-editor beurzen 2020

In 2020 ontvingen WoRMS-editors (wereldexperts in taxonomie van zeedieren of -planten) via De Zee als Goed Doel een ‘editors’ beurs t.w.v. 500 EUR om de WoRMS-databank te vervolledigen. Deze Wereldlijst van Mariene Soorten bundelt de taxonomische informatie van alle mariene soorten ter wereld. Het is hét bevolkingsregister voor alle zeedieren en -planten van deze planeet.
Vier WoRMS-editors reageerden op de oproep om zichzelf of een student te laten ondersteunen bij het aanvullen en vervolledigen van de Wereldlijst van Mariene Soorten.
• Débora Cristina Melo da Silva uit Brazilië voegde nieuwe informatie toe over rondwormen, en dit voor 400 mariene, 800 zoetwater en 800 terrestrische soorten. In samenwerking met WoRMS-editor Virág Venekey, voegde ze nieuwe genera en soorten, nieuwe combinaties, ontbrekende originele namen, typelocaties en originele beschrijvingen toe. Dit resulteerde in zo’n 4.000 toevoegingen en bewerkingen in de WoRMS-databank.
• Jan Steger uit Oostenrijk richtte zich op het beschikbaar maken van 3.270 afbeeldingen van zeeegels. Samen met de WoRMS-editor Andreas Kroh, voerde hij een kwaliteitscontrole uit en compileerde hij metadata van hoogwaardige afbeeldingen uit drie gepubliceerde boeken over zee-egels van Heinke Schultz. Deze afbeeldingen zijn gelinkt aan 896 verschillende zee-egel taxa in WoRMS.
• Ook vanuit India was er hulp. Karthick Balasubramanian controleerde en herzag de status van de wetenschappelijke namen van zo’n 400 kiezelwieren. Hij focuste hierbij op kiezelwieren die in het Indisch subcontinent voorkomen. Bij niet-geaccepteerde namen, legde hij de link met de correcte naam. Bovendien kreeg de typelocatie en habitat-informatie van deze soorten ook een update. Dit alles is goed voor 876 toevoegingen en bewerkingen in de WoRMS-databank.
• Livia de Moura Oliveira tenslotte, ook uit Brazilië, legde zich toe op de Didemnidae en Styelidae, twee families van de zakpijpen. Samen met WoRMSeditor Rosana Rocha, voegde ze ontbrekende soortnamen, synoniemen, typesoorten, typelocaties, distributies en originele beschrijvingen toe. Livia voerde meer dan 2.100 toevoegingen en bewerkingen uit in de WoRMS-databank.
Dankzij deze beurzen zijn er maar liefst 10.000 toevoegingen en bewerkingen doorgevoerd waardoor de Wereldlijst van Mariene Soorten weer wat completer is.

Graag bedanken we de personen en bedrijven die specifiek doneerden aan WoRMS-editors. Het is dankzij hun financiële bijdrage dat de editors bovenstaand werk konden verwezenlijken. 

WoRMS-editor beurzen 2019

In 2019 ontvingen vijf taxonomische experten financiële steun via De Zee als Goed Doel. Details over hoe zij gebruik maakten van de WoRMS-editors beurs is te lezen op de WoRMS-website (Engelstalig) of in het Jaarverslag voor schenkers 2019 (Nederlandstalig).