RIB Zeekat | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

RIB Zeekat

De Zeekat kan worden ingezet op het Belgisch deel van de Noordzee vanop het onderzoeksschip Simon Stevin. De Zeekat kan ook onafhankelijk te water gelaten worden vanop een boothelling voor staalnames in de strandwateren, de Belgische havens en het  Schelde-estuarium.

De Zeekat is een Rigid Inflatable Boat (RIB) met een breedte van 2,6 m en een lengte van 6.2 m. De beperkte diepgang (1m) van de boot laat toe om stalen te nemen in ondiepe zones.  De verstevigde kiel biedt de mogelijkheid om de boot op getijdenbanken aan de grond te laten lopen.
Aan boord zijn een dgps, een navigatieplotter en een akoestische dieptemeter aanwezig. Navigatiegegevens kunnen worden geregistreerd.
De RIB is uitgerust om te vissen met een kleine boomkor (2m) en om multibeam- of ADCP metingen uit te voeren. Koffers en instrumenten kunnen worden vastgemaakt op rails ingewerkt in het dek. Een generator is beschikbaar om een draagbare computer of andere toestellen op netspanning te voeden.De Zeekat kan maximaal zes personen meenemen aan boord waaronder één schipper. Het VLIZ voorziet de schipper en staat in voor het transport van de Zeekat.

Indien u als wetenschapper gebruikmaakt van de zeewetenschappelijke infrastructuur en apparatuur die door het VLIZ ter beschikking gesteld worden, gelieve daar dan naar te refereren in uw publicaties, in het bijzonder bij het gebruik van de Zeekat.

Wilt u gebruik maken van de Zeekat? Contacteer: infrastructuur@vliz.be