Real-time monitoring | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Real-time monitoring


[LifeWatch.be]
Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
[ website ] [ metadata ]


[MIDAS]
Marine Information and Data Acquisition System
Deze reeks van programma's werd ontwikkeld om de cruises van de RV Zeeleeuw te plannen, de onderzoeksactiviteiten te registreren en die tijdens deze cruises en navigatie, metereological en oceanografische parameters vast te leggen onderweg.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[MVB]
Meetnet Vlaamse Banken
Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische gegevens (weer, wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal plat.
[ website ] [ data ]


[GLOSS]
Sea Level Station Monitoring Facility
Een wereldwijde dienst voor real-time monitoring van de zeespiegel in meetstations in samenwerking met GLOSS (Global Sea Level Observing System) en IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission).
[ website ] [ data ] [ metadata ]

Spuikom website
Activiteiten en monitoring (o.a. waterkwaliteit) in en rond de spuikom te Oostende.
[ website ] [ data ]