Data publicatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Data publicatie

VLIZ werkt samen met DataCite om wetenschappers de mogelijkheid te bieden hun data formeel te publiceren met een Digital Object Identifier (DOI). Een formele publicatie procedure voor datasets kan er voor zorgen dat geciteerde data traceerbaar is en wetenschappers erkenning krijgen voor hun werk.

Indien u een dataset wil publiceren met een DOI, kan u het submit formulier invullen. Gelieve hierbij rekening te houden met de voorwaarden verbonden aan een DOI registratie en de data submit richtlijnen.

Data publiceren

Waarom een DOI toekennen aan mijn dataset?

DOI's worden al meer dan 10 jaar lang gebruikt door wetenschappelijke tijdschriften om gepubliceerde artikels te identificeren. Deze ontwikkeling leidde er niet alleen toe dat geciteerde artikels makkelijker te traceren zijn, maar het ondersteunde ook de werking van geautomatiseerde index systemen die er voor zorgen wetenschappers erkenning krijgen voor hun werk.

In wetenschappelijke literatuur dienen de bronnen waarop beweringen gebaseerd zijn, geciteerd te worden; dit geldt zowel voor andere artikels als voor data. Internationaal groeit de steun voor het idee dat ook citaties van data moeten leiden tot academische erkenning voor de auteurs ervan. Een formele data publicatie waarbij een DOI aan de dataset geassocieerd wordt kan hierbij helpen omdat:

  • via het DOI systeem de juiste versie van de geciteerde dataset geïdentificeerd en gelokaliseerd kan worden
  • datasets waaraan een DOI verbonden is dienen persistent beschibaar te blijven
  • nadat een DOI aan een versie van een dataset is toegekend, mag de data niet meer aangepast worden. Dit verzekert dat beweringen die op deze data gebaseerd zijn steeds nagegaan kunnen worden.
  • er een minimum aan metadata - waaronder de namen van de data creators - verbonden dient te worden met de DOI tijdens de registratie. Dit zorgt ervoor dat de auteurs de nodige erkenning kunnen krijgen voor hun werk.
  • de metadata die tijdens de DOI registratie aan de dataset verbonden wordt, kan doorgegeven worden aan andere initiatieven zoals de Data Citation Index (Thomson Reuters) en ORCID. De Data Citation Index zal geïndexeerde datasets linken aan de publicaties die deze citeren. Wetenschappers kunnen het auteurschap van een dataset bevestigen via ORCID, wat verwarring kan helpen oplossen indien wetenschappers een gelijkaardige naam hebben.
  • door een DOI aan een dataset te verbinden garandeert de data publisher dat de dataset aan een bepaalde kwaliteitsstandaard beantwoordt en dat alle metatada die nodig is om de data bruikbaar te maken voor derden voorhanden is. Zulk een kwaliteitsgarantie kan andere wetenschappers overtuigen om deze data te gebruiken voor hun analyses en te citeren in hun publicaties.

Voorwaarden verbonden aan DOI registraties

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het publiceren van een dataset met een DOI door VLIZ:

  • een dataset die door VLIZ met een DOI gepubliceerd wordt, zal permanent publiek beschikbaar blijven.
    In bepaalde gevallen kan de beschikbaarheid van de dataset beperkt worden gedurende een vooraf bepaalde periode. Indien bijvoorbeeld de dataset publicatie gepaard gaat met het indienen van een artikel in een peer reviewed tijdschrift, dan is het mogelijk om de dataset niet publiek beschikbaar te maken tot na de publicatie van dit artikel.
  • de data provider kan een nieuwe gecorrigeerde of geupdate versie van de dataset aanleveren en laten publiceren met een DOI. Deze nieuwe versie zal echter geen oudere versie waaraan een DOI is toegekend vervangen

Nadat een dataset is aangeleverd, zal VLIZ met de aangeleverde metadata een IMIS discovery record aanmaken voor deze dataset. De data provider zal de mogelijkheid geboden worden om dit record na te kijken en eventueel gevraagd worden om ontbrekende verplichte metadata aan te vullen.

Voordat de dataset gepubliceerdwordt zal VLIZ nagaan of aan alle data en metadata richtlijnen, die garanderen dat de data herbruikbaar is voor andere wetenschappers, voldaan wordt.

Voor meer informatie over de bovenstaande service kunt u terecht bij