Projecten en beurzen filantropie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten en beurzen filantropie

Een VLIZ-filantropieproject draagt bij tot de wetenschappelijke kennis over kust- en zeegebieden ergens ter wereld. Elk project kent een neutrale, objectieve boodschap. Projecten kunnen louter door nieuwsgierigheid of verwondering gedreven worden, of werken op korte of langere termijn aan een duurzaam beheer van de wereldzeeën, en dit door nieuwe wetenschappelijke kennis en meetgegevens te genereren. Projecten trachten, naast professionele wetenschappers, ook de jeugd en andere brede lagen van de maatschappij actief te betrekken in de kennisvergaring en -opbouw (burgerwetenschap, oceaangeletterdheid). Een projectvoorstel wordt voorgelegd aan de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ, die ze op haar beurt ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur van het VLIZ. Elk project wordt ondersteund door minstens één VLIZ-medewerker die optreedt als meter of peter van het project.

Meten is weten, burgers kunnen helpen

Een concreet project dat gesteund wordt is het strandobservatienetwerk SeaWatch-B.

Het VLIZ bouwt mee aan een meetnetwerk voor onze kustwateren met de hulp van experten en vrijwilligers. Door op regelmatige basis en met gespecialiseerde meetapparatuur het strand en de Noordzee te monitoren, wordt een groot volume aan data gegenereerd waarmee onze wetenschappers aan de slag kunnen om hun kennis te verscherpen, problemen te analyseren en mogelijke oplossingen voor te stellen.

 

De zee is een bron van inspiratie en innovatie

Innovatieve onderwerpen kunnen in onderzoeksprojecten onderzocht worden. Door uw bijdrage kunnen jonge wetenschappers onderzoek verrichten naar alle mogelijke thema’s, met de nadruk op opkomende en nieuwe kwesties, zoals de verkwalling van de zee, plasticvervuiling, pas ontdekte mariene structuren, fenomenen en soorten, onderwaterarcheologie of nieuwe technologieën voor staalname en exploratie.

 

De oceaan kent geen grenzen

Om een antwoord te bieden op vraagstukken over onze wereldzeeën is een wereldwijd en interdisciplinair netwerk van mariene onderzoekers nodig. Via een noord-zuidwerking wil het VLIZ de mogelijkheid bieden aan jonge wetenschappers om kennis te vergaren of om ervaring uit te wisselen met collega’s in andere kustregio’s.