Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Hot topics: klimaatwijziging


[CLAMER]
Climate Change Impacts on the Marine Environment: Research Results and Public Perception
Het CLAMER project zal de kennis bundelen over de impact van de klimaatswijziging op Europese mariene ecosystemen en soorten, en over de publieke perceptie ten aanzien van het probleem in de kustgebieden van de verschillende regionale zeeën.
[ website ] [ metadata ]


[Theseus]
Innovatieve technologieën voor een veiligere Europese kust in een veranderend klimaat
Theseus zal een systematische aanpak ontwikkelen om een kust te genereren met weinig risico voor menselijk gebruik én gezonde habitats voor veranderende kustzones die onderhevig zijn aan verschillende factoren. De innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die beschouwd worden, zullen rekening houden met ecologische mitigatiemaatregelen, hydro-morfodynamische technieken, acties om the impact op de samenleving en economie te beperken en op GIS gebaseerde software om verdedigingsplannen te ondersteunen
[ website ] [ metadata ]


[ArctEco]
Biodiversiteit en ecosysteem functionering onder veranderende klimaatsomstandigheden - Arcti...
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. ArctEco is gericht op het produceren van een conceptueel model van het effect van klimaatveranderingen op de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen in het Noordpoolgebied. ArctEco zal taxonomische kennis verzamelen en verspreiden over Arctische gebieden.
[ website ] [ metadata ]


[CREST]
Een veerkrachtige kustzone.
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
[ website ] [ metadata ]