Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Zeeleven: ongewervelden


[Macrobel]
Lange termijn trends in het macrobenthos van het Belgisch Continentaal Plat
Om effecten van natuurlijke en antropogene invloeden te onderzoeken, wordt macrobenthos gemonitord. Ook omwille van hun directe link met het sediment en de processen er net boven. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de kennis van de variabiliteit op lange termijn in de biodiversiteit van het macrobenthos en de relatie met menselijke activiteiten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[NSBP]
Noordzee Benthos Project
Het integreren van macrobenthische infauna data (1999-2001) van verschillende bronnen, inclusief nationale monitoringssurveys, in zachte bodemsedimenten van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[NSBS]
North Sea Benthos Survey
Resultaten van een survey van het Noordzee benthos in 1986 over de hele Noordzee, waarbij standaard staalname- en verwerkingstechnieken gebruikt werden.
[ website ] [ data ] [ metadata ]