Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Technologie en energie: kustveiligheid


[Theseus]
Innovatieve technologieën voor een veiligere Europese kust in een veranderend klimaat
Theseus zal een systematische aanpak ontwikkelen om een kust te genereren met weinig risico voor menselijk gebruik én gezonde habitats voor veranderende kustzones die onderhevig zijn aan verschillende factoren. De innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die beschouwd worden, zullen rekening houden met ecologische mitigatiemaatregelen, hydro-morfodynamische technieken, acties om the impact op de samenleving en economie te beperken en op GIS gebaseerde software om verdedigingsplannen te ondersteunen
[ website ] [ metadata ]


[CREST]
Een veerkrachtige kustzone.
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
[ website ] [ metadata ]