Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Vervuiling en gezondheid: gezondheid


[Endis-Risks]
Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten
Het Endis-Risks-project heeft als doel de verspreiding en de mogelijke effecten van endocriene ontregelende stoffen in het Schelde-estuarium te bepalen. De valorisatie van het Endis-Risks-project zal resulteren in een grondige, geïntegreerde en multidisciplinaire beschrijving van de huidige status van het Schelde-estuarium in relatie tot het kwestie van endocriene ontregeling.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[INRAM]
Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren
Het project geeft invulling aan de chemische status van de kustwateren en havens langs de Belgische kust. Een nieuwe monitoringstechniek aan de hand van passieve samplers werd uitgewerkt. Opvolger van het Endis-Risks-project.
[ website ] [ data ] [ metadata ]