Prijs Dr. Edouard Delcroix - laureaten en prijsuitreikingen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Prijs Dr. Edouard Delcroix - laureaten en prijsuitreikingen

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw en HYDRO vzw organiseren de internationale driejaarlijkse wetenschappelijke Prijs Dr. Edouard Delcroix ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van oceanen en de menselijke gezondheid.

2016

Wetenschappelijke Prijs Dr. Edouard Delcroix 2016

Dr. Irina Vetter
The University of Queensland, Australië
The Centre for Pain Research, Institute for Molecular Bioscience

'The pathophysiological mechanism of ciguatera’

 

Dr. Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs 2016
  

Dr. ir. Marjolein Vanoppen
Universiteit Gent, België
Particle and Interfacial Technology Group (PaInT)

'Seawater, drinking water of the future?'


2013

Prof. Dr. Lora Elderkin Fleming
University of Exeter Medical School, United Kingdom
The European Centre for Environment & Human Health

'Harmful algal blooms, microbial pollution of marine waters, and climate change  beyond the state of the art (Oceans and Human Health)’


2010

Dr. Eric Honoré
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Frankrijk
Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire

'Marine lipids and cellular excitability’


2007

Prof. Dr. Jan Tytgat
Katholieke Universiteit Leuven, België
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Laboratorium voor Toxicologie

'Toxins from jellyfish and sea anemones: a ‘sea’ of molecules with therapeutic potential’


2005

Dr. Farid Dahdouh-Guebas
Vrije Universiteit Brussel, België
Faculteit Wetenschappen, Departement Biologie, Mangrove Management Group

'Mangrove ecosystem degradation and its effects on the quality of life of coastal subsistence communities in Third World countries’


2003

Prof. Dr. René Van Grieken
Universiteit Antwerpen, België
Faculteit Wetenschappen, Departement Scheikunde, Onderzoeksgroep Micro- en Sporenanalyse

'Quality of the marine air: an overview of 30 years of research’


2001

De prijs werd niet toegekend. De jury was van oordeel dat geen enkel van de ingediende rapporten voldeed aan het beoogde wetenschappelijke niveau.


1999

In dit jaar werd de prijs uitzonderlijk niet georganiseerd.


1997

Gedeelde prijs:

 

Dr. J.-F. Rees
Université Catholique de Louvain, België
Faculté des Sciences, Laboratoire de Physiologie animale

'Les luciférines d’organismes marins de profondeur: de nouveaux antioxydants très performants pour des applications thérapeutiques’

 

Dr. M. Witvrouw & Prof. Dr. E. De Clercq
Katholieke Universiteit Leuven, België
Groep Biomedische Wetenschappen, Departement Microbiologie en Immunologie - Rega Instituut

'Sulphated polysaccharides extracted from sea algae as potential antiviral drugs’