Prijs Dr. Edouard Delcroix | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Prijs Dr. Edouard Delcroix

HYDRO vzw en het Vlaams Instituut voor de Zee organiseren de internationale driejaarlijkse wetenschappelijke Prijs Dr. Edouard Delcroix ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid.

                                 English version                                    Version française

De Prijs Dr. Edouard Delcroix is een internationale wetenschappelijke prijs ter waarde van 25 000 EUR die wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid. De prijs werd opgericht ter ere van Dr. Edouard Delcroix (1891-1973), Belgisch orthopedisch chirurg en pionier in de thalassotherapie. Voor de tweede maal zal een Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix, ter waarde van 2 500 EUR, uitgereikt worden aan een jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat.

De Prijzen Dr. Edouard Delcroix hebben tot doel fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek te bevorderen dat een significante bijdrage levert aan:

  • een betere kennis van de potentiële gezondheidsvoordelen van mariene ecosystemen, bijvoorbeeld het "Blue Gym" effect, de exploratie van mariene biodiversiteit, thalassotherapie en functionele revalidatie in zeewater;
  • oplossingen voor menselijke aandoeningen die te maken hebben met het mariene milieu, zoals schadelijke algenbloei en andere biogene giftige stoffen, eutrofiëring, de transmissie van pathogenen en chemische stoffen en de impact van menselijke activiteiten zoals aquacultuur.

De folder van de Prijs Dr. Delcroix kan u hier downloaden.

De deadline voor de volgende prijsronde is verlengd tot 31 januari 2020. U kan het reglement downloaden op deze link. Het inschrijvingsformulier vindt u hier

De prijsuitreiking voor de laureaten van de Prijs Dr. Edouard Delcroix 2019 vindt plaats op 30 maart 2020 in  Brussel, binnen de internationale People, Health and the Ocean Conference. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Aandacht: Omwille van het Coronavirus COVID-19 wordt de SOPHIE conferentie in Brussel geannuleerd. Zodoende gaat ook de uitreiking van de Dr. Edouard Delcroix prijs niet door op 30 maart 2020.

Vorige laureaten en prijsuitreikingen

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij:
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, België.
Tel. + 32-(0)59-34 21 30
Fax + 32-(0)59-34 21 31
E-mail: