Policy Informing Briefs (PIBs) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Policy Informing Briefs (PIBs)

Het VLIZ neemt deel aan openbare consultaties van de Europese Commissie met betrekking tot specifieke mariene beleidskwesties door middel van Engelstalige Policy Informing Briefs (PIBs).

Deze consultaties helpen de commissie om inzicht te krijgen in de visie van diverse belanghebbenden en deze aan te wenden bij het voeren van discussies, het opmaken van nieuwe-, en het hervormen van bestaande beleidsinstrumenten. Het VLIZ publiceert samenvattingen van dergelijke consultaties in de vorm van PIBs, waarbij zoveel mogelijk wordt gesteund op de expertise van kust- en zeewetenschappers in het netwerk van mariene onderzoeksgroepen in België, Vlaanderen in het bijzonder, en het internationale netwerk.

Filter:Niet alle resultaten worden weergegeven gebruik de jaar filters indien u oudere publicaties zoekt.