Planeet Zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Planeet Zee

Planeet Zee, hét educatieve project van het VLIZ, is een online leerplatform voor jongeren met lesmodules en opdrachten rond het onderzoek van kust, zeeën en de oceaan. Jaarlijks organiseert het VLIZ ook een of meerdere bijscholingen voor leerkrachten.

Planeet Zee

Het hoofddoel van Planeet Zee is om jongeren en leerkrachten aan te sporen om door een andere bril te kijken naar de zeeën en de oceaan, dat blauwe deel van onze planeet dat velen onder ons louter associëren met vakantie. Op de website www.planeetzee.be staan verschillende lesmodules en andere componenten die handelen over het zeewetenschappelijk onderzoek en technologie, alsook informatie over enkele zeewetenschappelijke beroepen. Verder stellen we heel wat praktische opdrachten beschikbaar voor gebruik in de klas. Deze ondersteunen de verwerking van de leerinhoud.

Jaarlijks organiseert het VLIZ een of meerdere keren een Zeebad als bijscholing voor leerkrachten om de inhoudelijke kennis over het zeeonderzoek te vergroten. Zowel de inhoud als de praktijk van twee lesmodules uit Planeet Zee komen telkens aan bod.

VLIZ organiseert ook workshops voor klassen in het Marien Station Oostende.


Planeet Zee (eerdere versie: 2007-2013)

In 2008 kwam de eerste website van Planeet Zee www.planeetzee.org tot stand. Deze bestaat uit 23 online lesmodules, opgesteld rond een onderzoeksvraag. Rode draad van de website is een zeilreis van twee jonge mensen die op hun weg geconfronteerd worden met heel wat problemen, eigen aan een tocht op zee. De website werd ontwikkeld samen met heel wat zeeonderzoekers en met de steun van de Vlaamse overheid binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie.