Word partner van VLIZ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Word partner van VLIZ

Het VLIZ biedt via zijn filantropiewerking de mogelijkheid aan bedrijven om partner te worden en samen het belang van de zeeën en oceaan te behartigen.

Via een partnership met het VLIZ kan uw bedrijf zijn rol vervullen op zowel economisch (Profit), als ecologisch (Planet) en sociaal (People) vlak,  én kunt u het maatschappelijk engagement van uw bedrijf tegelijkertijd meetbaar en kenbaar maken.

Bedrijven engageren zich steeds meer om naast hun economische hoofdrol ook een maatschappelijke rol te vervullen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Niet enkel de medewerkers, maar ook de klanten en stakeholders waarderen de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf.

Het VLIZ is, als knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en als partner in diverse nationale en internationale projecten en netwerken, een prominente partner met een internationaal hoogstaande reputatie.

Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden tot een partnership rond mariene/maritieme projecten. Mogelijke projecten zijn bijvoorbeeld:

  • het organiseren van een educatief event zoals een seminarie of een leerstoel rond een actueel marien/maritiem thema
  • het ondersteunen van monitoringscampagnes
  • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek via een Brilliant Marine Research Idea beurs
  • het ondersteunen van de uitwisseling van expertise en capaciteitsopbouw in het Zuiden
  • een grote publiekscampagne om het belang van de zeeën en oceaan bij het brede publiek te verspreiden

Zo maken we samen de verbinding tussen de core business van uw bedrijf en de belangen van de zeeën en oceaan.

Voor verdere inlichtingen of om een afspraak te maken, contacteer ons via filantropie@vliz.be

Voor meer informatie over MVO in Vlaanderen en België: