Understanding & Optimizing Observations | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Understanding & Optimizing Observations

Het Marien Observatie Centrum (MOC) voert essentiële en langdurige multidisciplinaire observaties uit in het mariene milieu om daarmee het inzicht in de dynamiek en verandering van mariene en kustecosystemen te verbeteren. Daartoe zet het VLIZ in op het uitbouwen, inzetten en optimaliseren van kosteneffectieve, innovatieve en geïntegreerde observatiesystemen. Metingen en observaties gebeuren via een netwerk van bio-sensoren op zee en in het kustgebied in combinatie met maandelijkse en seizoenale multi-disciplinaire meetcampagnes met de RV Simon Stevin op het Belgisch deel van de Noordzee.

We maken maximaal gebruik van innovatieve, state-of-the-art geautomatiseerde technieken (telemetrie, gps-lokalisatie, beeld gebaseerde en akoestische opnamen, genetische profilering, etc.) om biodiversiteit-gerelateerde metingen te verrichten, zo mogelijk in real time. Daarmee draagt VLIZ bij tot het versterken van de Europese mogelijkheden voor biologische oceaanobservaties. Continue onderzoeksinspanningen hebben tot doel om deze slimme meetmethoden verder te ontwikkelen en verfijnen, gebruik makend van onder meer artificiële intelligentie en machine learning.

De waarnemingen resulteren in langetermijndatareeksen van hoge kwaliteit, die de basis vormen voor onderzoek op het gebied van onder meer plankton-ecologie, echolocatie en marien geluid, biotelemetrie en visbewegingen. Zo optimaliseren we zoöplankton imaging observaties voor representatieve observatie van het aanwezige plankton, de natuurlijke variatie daarin en mogelijk optredende veranderingen. Een ander voorbeeld is de karakterisering van geluid onder water en het evalueren van de rol daarvan in de structuur en dynamiek van mariene habitats en biodiversiteit.

Medewerkers aan dit topic

Gerelateerde projecten

  • LifeWatch.be – Vlaamse bijdrage tot LifeWatch.eu: een Vlaams marien, terrestrisch en zoetwater observatorium voor biodiversiteit, modellen en datasystemen, inclusief een centrale Species Information Backbone [meer]
  • Jerico-Next – Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observatories [meer]
  • COST – European Aquatic Animal Tracking Network [meer]
  • PCAD4COD – The effect of sound on fish populations [meer]
  • AssemblePlus – Association of European Marine Biological Laboratories Expanded, Genomic Observatories [meer]
  • GEANS – Genetic tools for Ecosystem Health Assessment in the North Sea region [meer]