Seascapes Past & Future | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Seascapes Past & Future

De laatste jaren is er een sterk groeiende interesse én internationale samenwerking op het vlak van geo-archeologisch onderzoek van het continentaal plat. Dit nieuw en uitdagend onderzoeksveld integreert de studie van klimaat- en zeespiegelverandering, paleogeografie en paleolandschap, prehistorische archeologie en menselijke aanwezigheid en migratieroutes in de Noordzee - ooit grotendeels land maar nu begraven onder de zeebodem (cf. de Position Paper 21 van de European Marine Board Land Beneath the waves – submerged landscapes and sealevel change). Het VLIZ is één van de wegbereiders in België en Europa van dit interdisciplinaire onderzoeksveld dat exacte en humane wetenschappen samenbrengt.

Binnen het onderzoekstopic Seascapes Past & Future wordt het geo-archeologisch onderzoek in de Noordzee grensverleggend uitgebouwd, in nauwe samenwerking met binnen- en buitenlandse onderzoeksinstituten. Door de reconstructie van verdronken landschappen wil het VLIZ onderzoeken hoe het paleolandschap in de zuidelijke en centrale Noordzee veranderde tijdens het laat Quartair (ruwweg de laatste 150 000 jaar) en wat er van deze landschappen bewaard is gebleven, inclusief sporen van menselijke aanwezigheid.

Via hoogtechnologisch onderzoek m.b.t. akoestische beeldvorming van de mariene ondergrond willen we begraven (archeologische) structuren en objecten zo gedetailleerd mogelijk ruimtelijk in kaart brengen en visualiseren. Een gedetailleerde exploratie van de ondergrond in de kustnabije zone laat toe om sedimenten, afzettingslagen en biogeen gas te karakteriseren en te achterhalen hoe de kustlijn en de kustvlakte de voorbije 7000 jaar geëvolueerd zijn, welk effect dit had op de mens en vice versa.

Medewerkers aan dit topic

Gerelateerde projecten

 • TESTEREP-project – Evolution of the Flemish seascape 5000 BP – present [meer] [website]
 • WALDO – Where are All the (proglacial) Lake seDiments in the NOrth Sea Basin? [meer]
 • DISARM – Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management [meer] - [abstract]
 • BASTA – Dumped munition detection: Boost Applied munition detection through Smart data inTegration and AI workflows [website] - [abstract]
 • DEEP HISTORY – Paleolandschapsonderzoek van de Zuidelijke/Centrale Noordzee [meer]
 • Paleolandschapsonderzoek van het Scheur [meer]

Samenwerkingen

 • TESTEREP-project: VUB (Onderzoeksgroep Maritieme Culturen), KU Leuven (Hydraulica en Geotechniek), Howest hogeschool (Digital Arts & Entertainment Research)
 • WALDO: Universiteit Gent (RCMG)
 • DISARM: UAntwerpen (SPHERE), KBIN-OD Natuur, UGent (GhEnToxLab, CMET en Hydrologie), Koninklijke Militaire Academie, Hogere Zeevaartschool Antwerpen.
 • BASTA: GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, EGEOS GmbH, G-Tec SA.
 • DEEP HISTORY: University of Bradford (UK), NIOZ, Deltares, TNO, Universiteit Gent (RCMG), University of Leeds (UK), University of Groningen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (NL).
 • Paleolandschapsonderzoek van het Scheur: KBIN-Paleontologie, UGent (RCMG), Natuurhistorisch Museum Rotterdam