Nature Changes & Solutions | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Nature Changes & Solutions

We begrijpen nog maar heel fragmentarisch hoe soorteigenschappen, soortinteracties en evolutie van individuele soorten bijdragen tot ecosysteemfuncties. Natuurlijke ecosystemen zijn vaak te complex en hun werking te grootschalig om ze onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden te onderzoeken. Het VLIZ wil seascape-ecologie, gemeenschapsecologie en evolutiebiologie combineren om betere inzichten in de werking van mariene ecosystemen te verkrijgen.

We zullen genetische technieken gebruiken om grote hoeveelheden soortkenmerken automatisch te capteren. Met deze informatie zullen we via statistische en wiskundige modellen sleutelkenmerken en sleutelsoorten identificeren in soortenrijke gemeenschappen en ecosysteemprocessen achterhalen. Zoals vermeld in een strategisch document over mariene ecosysteemmodellering is het gebruik van –omics data een van de meest relevante opkomende technieken in dit onderzoeksgebied. We zijn ook geïnteresseerd in welke mate veranderingen in het milieu een invloed hebben op de soortsamenstelling van gemeenschappen en daardoor hun ecosysteemfuncties, of op het genetische profiel van soorten binnen populaties.

In een andere onderzoeklijn zullen we nagaan in welke mate natuurlijke systemen en processen geïntegreerd kunnen worden met door de mens aangelegde constructies, om hun functies te verbeteren of een ecologische meerwaarde te bieden. In deze context zullen we de kolonisatie door ecosysteemingenieurs zoals polycheten en schelpdieren van ondiepe natuurlijke en artificiële habitats bestuderen in het kader van kustbeschermingsinfrastructuur.

Medewerkers aan dit topic

Gerelateerde projecten

  • GEANS – Genetic tools for Ecosystem Health Assessment in the North Sea region [meer]
  • BeRMS2020 – Een innovatieve telling van de Belgische mariene biodiversiteit [meer]