Maritime Society & History | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Maritime Society & History

Dit onderzoekstopic richt zich op de interactie en synergie tussen de mens en de zee op economisch, sociologisch en historisch vlak. Vandaag en doorheen de geschiedenis wordt de mens geconfronteerd met de mogelijkheden en risico’s die de zee biedt. Zo vormen de oceaan en de zee een fundamentele component van de maatschappij doorheen verschillende periodes en culturen.

In het licht van het groeiende belang van de Blauwe Economie in Europa en in België bestuderen we de ontwikkeling van verscheidene sectoren die een maritieme identiteit vormgeven in kustgemeenschappen. We willen de socio-economische gevolgen van ontwikkelingen in de Blauwe Economie in Vlaanderen evalueren, net als de socio-economische factoren die deze ontwikkelingen beïnvloeden.

Door maritiem archeologisch onderzoek wordt nieuwe kennis gegenereerd uit maritiem erfgoed zoals scheeps- of vliegtuigwrakken. Innovatieve analyses van historische bronnen leveren inzichten op in maritieme activiteiten, internationale connecties en de vorming van gemeenschappen, maar bijvoorbeeld ook in hoe de zee als een hulpbron gebruikt werd of hoe taal zich ontwikkelde. Samen met meerdere academische partners ontsluit en valoriseert het VLIZ de Prize Papers collectie, scheepsdocumenten uit de 17de tot 19de eeuw, in een Zuid-Nederlandse context.

Medewerkers aan dit topic

Gerelateerde projecten

  • Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie [meer]
  • North Sea Wrecks [meer]

Samenwerkingen

  • Expertengroep 'Gekaapte Brieven': KU Leuven (geschiedenis), UAntwerpen (geschiedenis) UGent (geschiedenis, taal- en letterkunde), VUB (geschiedenis, taalkunde), MAS, NAVIGO, Onroerend Erfgoed en visserijsector
  • Prize Papers Project: Universiteit van Oldenburg - Academy of Sciences and Humanities (Göttingen, Germany), The National Archives (Kew, UK)