VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

De Noordzee, een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming?

Toegevoegd op: 2021-07-08
De Noordzee speelt al decennialang een centrale rol in het Europese energielandschap omwille van zijn historische rijkdom aan fossiele brandstoffen. Het Noordzeegebied beschikt echter ook over heel wat troeven om – nu en in de toekomst – een sleutelrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het VLIZ hield in zijn nieuwste beleidsinformerende nota verschillende mariene klimaatmitigerende benaderingen tegen het licht – en selecteerde er daarbij vijf die op de Noordzee kunnen gerealiseerd worden: (1) Offshore hernieuwbare energie, (2) Koolstofscaptatie en -opslag (CCS), (3) Marine geo-engineering, (4) Blue Carbon en (5) Mariene reservaten. Hoewel elk van de verschillende pistes een zekere belofte inhouden, blijken er ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aandachtspunten. ...

#pCO2compare: Groot interkalibratie-experiment moet onzekerheden in CO2-waarnemingen in oceaan verminderen

Toegevoegd op: 2021-06-30
De oceaan vangt wereldwijd naar schatting ongeveer 25% op van de door de mens uitgestoten koolstofdioxide. Dit cijfer blijkt echter nog zeer onnauwkeurig. Tijdens de komende twee weken vindt in het VLIZ Marien Station Oostende een uniek experiment plaats. Observatoren van mariene koolstof gaan samen met de ontwikkelaars van meetsystemen en sensoren de uitdaging aan voor een grootse interkalibratie-oefening met 28 verschillende sensoren. De mariene tak van de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) neemt hierin het voortouw en wil met deze actie de onzekerheden in de wereldwijde waarnemingen wegwerken. ...

Een zomer boordevol zeeweetjes met de Zeekrant 2021

Toegevoegd op: 2021-06-25
We konden er al even van proeven, maar nu is de zomer ook officieel gestart. Daar hoort een nieuwe editie van de Zeekrant bij. Met de Zeekrant willen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen de kustbewoners en kustbezoekers onderdompelen in zeethema’s. En dat op een laagdrempelige manier. Haal snel jouw exemplaar en geniet ervan met zicht op zee. ...

Minister Van Quickenborne bezoekt Marine Robotics Centre in het kader van de blauwe economie

Toegevoegd op: 2021-06-22
Op dinsdag 22 juni 2021 kwam vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne op uitnodiging van De Blauwe Cluster langs in Oostende om een aantal boeiende initiatieven binnen de blauwe economie te leren kennen. Op het programma onder meer een bezoek aan het Marine Robotics Centre van het VLIZ en een demonstratie van het onbemande vaartuig 'Adhemar'. ...

Eerste langetermijnobservatorium voor genomische biodiversiteit in Europa gelanceerd

Toegevoegd op: 2021-06-21
Vandaag vinden de eerste staalnames plaats in het kader van het gloednieuwe Europese observatienetwerk voor genomische diversiteit (EMO BON). Het observatienetwerk wil de continue aangroei van biodiversiteitsdata bewerkstelligen. Op termijn zal dit Europa in staat stellen om de mariene biodiversiteit beter te monitoren en te begrijpen, en de huidige hiaten in de Europese biologische observatiegegevens op te vullen. De staalnames gaan niet toevallig van start op 21 juni, ‘Ocean Sampling Day’, de dag waarop mariene wetenschappers en burgers wereldwijd zeewaterstalen nemen. ...

Winnaars scholenwedstrijd ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ ontvangen prijs – expo verlengd tot 7 november

Toegevoegd op: 2021-06-09
Op dinsdag 8 juni – Wereldoceaandag – kwamen de drie winnaars van de wedstrijd ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ hun prijs in ontvangst nemen in Zeebrugge. De verassingsbox en een speels bezoek aan de expositie werden zeer gesmaakt door de jongeren. Goed nieuws voor wie deze interactieve tentoonstelling nog niet kon bezoeken: de expo is verlengd tot en met 7 november 2021, de laatste dag van de herfstvakantie. ...

Impact van schadelijke algenbloeien verwacht toe te nemen, als vraag zeevoedsel en kustontwikkelling groeit

Toegevoegd op: 2021-06-08
De Verenigde Naties lanceren voor het eerst een syntheserapport van duizenden schadelijke algenbloeien wereldwijd. Na 7 jaar werk door een honderdtal experts uit 35 landen – waaronder ook VLIZ-onderzoeker Maarten De Rijcke – vormt deze publicatie dé basislijn voor het opvolgen van toekomstige veranderingen in de verspreiding, frequentie en intensiteit van de schadelijke, en vaak ook giftige algenbloeien. De schadelijke impact ervan blijkt sterk te verschillen van regio tot regio, en afhankelijk van dewelke van de 250 schadelijke microalgen tot bloei komt. Overexploitatie van het mariene ecosysteem lijkt de schadelijke effecten sterk te doen toenemen, en vraagt meer onderzoek naar duidelijke verbanden. ...

RV Simon Stevin ontvangt label voor gestandardiseerde metingen van broeikasgassen

Toegevoegd op: 2021-06-07
ICOS, het ‘Integrated Carbon Observation System’, kondigt aan dat 12 extra meetstations voor broeikasgassen de strenge kwaliteitscontrole voor gestandaardiseerde gegevensproductie hebben doorstaan. De nieuw gecertificeerde stations, waaronder het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin, bevinden zich in zeven van de 13 ICOS-lidstaten en in alle drie de ICOS-domeinen: atmosfeer, ecosysteem en oceaan. Onder hen drie stations in Italië, twee stations in Duitsland, Denemarken en Finland, en telkens een station in België, Tsjechië en Noorwegen. ...

PlaneetZee-scholenwedstrijd: welke klas ontsnapt uit de VLIZ-escape room ‘Klimaat en de oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-21
Bij de start van het schooljaar 2021-2022 lanceert VLIZ een nieuwe wedstrijd voor klassen van het middelbaar onderwijs. Leerlingen moeten in de klas zoveel mogelijk aan de slag rond het thema ‘Klimaat en de oceaan’. Door je in te lezen, praktische oefeningen uit te voeren en het thema echt te doen leven in de klas, bereid je je optimaal voor. Haalt jouw klas de record-ontsnappingstijd uit onze escape room? ...

Schepen volgen met MarineTraffic kan nu ook per land dankzij LifeWatch Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-05-20
Sinds het incident met de Ever Given in het Suezkanaal hoeft MarineTraffic geen introductie meer. De kans is groot dat je via dit systeem een kijkje hebt genomen om de status van het onfortuinlijke schip te volgen. Bij een recente uitbreiding van de toepassingen van deze veel bezochte website droeg Vlaanderen een belangrijk steentje bij! ...

Draai deze zomer een maand lang mee als jobstudent op het VLIZ

Toegevoegd op: 2021-05-19
Elk jaar rekruteert het VLIZ meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september. Voor de zomer van 2021 zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste studenten met kennis van IT, videobewerking, journalistiek en taal- en letterkunde. Nog tot en met 15 juni 2021 kan je jouw kandidatuur indienen. ...

Tien jaar lang oceaanonderzoek in het teken van duurzame ontwikkeling (2021-2030)

Toegevoegd op: 2021-05-19
In volle coronapandemie kondigden de Verenigde Naties het ‘Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling’ af (2021-2030). Tien jaar lang zullen mariene wetenschappers zich over heel de wereld dubbel plooien om nieuwe inzichten te ontwikkelen die onze zeeën, kustgebieden en oceaan gezonder en productiever maken. Ook Vlaamse onderzoekers maken hun borst nat om hun steentje bij te dragen. Zakenkrant De Tijd erkent het mariene domein als een speerpunt voor Vlaanderen en zet de ganse maand mei het potentieel van onze Belgische zee voor maatschappij en economie in de kijker. ...

Module 'Oceaanverzuring' vervolledigt educatief pakket ‘Klimaat & de Oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-17
Het klimaat is hot. Niet alleen letterlijk, ook binnen PlaneetZee - de educatieve website van het VLIZ. De monster-lesmodule rond de klimaatproblematiek in de oceaan kreeg er een nieuw hoofdstukje bij over oceaanverzuring. Stroom snel door naar www.planeetzee.be voor meer achtergrondinformatie, proefjes en werkbundels! ...

Door Vlaanderen ontwikkelde databanken cruciaal voor nieuwste VN-oceaanrapport

Toegevoegd op: 2021-05-10
Op 21 april 2021 lanceerden de Verenigde Naties hun tweede ‘World Ocean Assessment’ (WOA II). Honderden zeewetenschappers beoordelen in dit meer dan 1000 pagina’s lijvige document de huidige toestand van de wereldzeeën, en leggen lacunes in de kennis bloot. Onder hen ook experten van het VLIZ-datacentrum en van het door Vlaanderen gesteunde ‘Ocean Biogeographic Information System’ (OBIS), beide gevestigd in Oostende. ...

LifeWatch.be bij eerste gebruikers van innovatieve cloud-toepassing Vlaams Supercomputer Centrum

Toegevoegd op: 2021-05-07
Op 20 mei lanceert het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) zijn nieuwste cloud-toepassing, de Tier-1 Cloud-component. Tijdens een webinar (10:00-12:00) wordt aan de hand van twee voorbeelden gedemonstereerd wat deze supersnelle en flexibele toepassing kan betekenen voor gebruikers uit het onderzoek, de industrie en overheid. Zo zal ook LifeWatch Belgium een gevalstudie voorstellen, die het VLIZ ontwikkelde in nauwe samenwerking met maritieme bedrijven van De Blauwe Cluster. ...

Jaarboek vat de realisaties van het VLIZ in 2020 samen

Toegevoegd op: 2021-04-20
Het VLIZ-jaarboek 2020 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2020, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

Geavanceerde technologie moet leefgebied van belangrijke vissoorten verbeteren

Toegevoegd op: 2021-03-12
Elke soort stelt eisen aan zijn omgeving, zo ook bewoners van onze Noordzee. Onderzoekers brengen de ideale omgevingscondities waaronder een aantal soorten - zoals zeebaars, koolvis en blauwvintonijn - gedijen in kaart, om de impact van menselijke activiteiten zoals visserij en aquacultuur op deze organismen na te gaan. Hiervoor doen de onderzoekers nu beroep op een innovatieve zendertechnologie en onderwaterbeelden en dit binnen de internationale context van het FISH INTEL-project. ...

Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-03-02
2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

LifeWatch Vlaanderen klaar voor doorstart naar hoger niveau

Toegevoegd op: 2021-02-10
Wist je dat Vlaanderen tijdens de afgelopen jaren een unieke set van biodiversiteitsdatasystemen en observatie-infrastructuur kon uitbouwen? En dat deze diensten dagelijks door honderden tot duizenden gebruikers wereldwijd wordt geraadpleegd? Deze verwezenlijking was mogelijk door het jarenlange (2012-2020) engagement van de Vlaamse overheid aan de Europese LifeWatch ESFRI-infrastructuur – een ambitieus project ter ondersteuning van het Europees biodiversiteits- en ecosysteemonderzoek. Het Vlaamse LifeWatch Consortium krijgt nu extra financiering om deze infrastructuur naar een hoger niveau te tillen. ...

Bouw InnovOcean Campus zit mooi op schema

Toegevoegd op: 2021-01-26
Amper 7 maanden na de eerstesteenlegging van de nieuwe InnovOcean Campus op de Oostendse Oosteroever, is de ruwbouw van het zes verdiepen tellende gebouw een feit. De directies van ILVO en VLIZ bezochten de werf in aanwezigheid van de aannemer, en kregen te horen dat de werken mooi op schema zitten om het gebouw te betrekken in het najaar van 2022. ...

[Voeg toe]