Oceaangeletterdheid in Europa viert tiende verjaardag | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Oceaangeletterdheid in Europa viert tiende verjaardag

Toegevoegd op 2022-10-12
Precies tien jaar geleden, op 12 oktober 2012, vormde het Provinciaal Hof in Brugge het geschikte kader voor de eerste conferentie over Oceangeletterdheid in Europa. Die dag verwelkomden de organisatoren VLIZ en de European Marine Board, de grondleggers van de Amerikaanse Ocean Literacy beweging, Craig Strang en Peter Tuddenham, en vertegenwoordigers van IOC UNESCO, de Europese Commissie, EMSEA, National Geographic Society, World Ocean Network, BBC Blue Planet, EUAC, European Schoolnet, Ciencia Viva en vele lokale belanghebbenden om de toekomst van Oceangeletterdheid te bespreken.

Foto: VLIZ | Vivian Hertz

Vandaag is oceaangeletterdheid – gedefinieerd als "zorgen dat elke burger inzicht heeft in de invloed van de oceaan op ons en onze invloed op de oceaan" – een begrip dat overal ter wereld ingang heeft gevonden in belangrijke beleidsdocumenten en in informele en formele onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten. Toen in de aanloop naar de conferentie enkele belangrijke belanghebbenden werd gevraagd wat zij hoopten te bereiken binnen tien jaar, luidden de antwoorden als volgt:

"We moeten werken in de richting van een samenleving waarin de oceaan, hoe ver ze ook van ons dagelijks leven lijkt af te staan, voortdurend in beeld wordt gebracht door feedbackmechanismen tussen oceaanobservatie, kennis en publieke discussie".

"Ik hoop dat de oceaanwetenschap ooit haar eigen 'Oceaan olympiade' zal hebben".

"Laten we een sterke Europese visie op Ocean Literacy ontwikkelen, geïntegreerd in Europese mariene beleidsdocumenten; het zou een idee kunnen zijn om een meer strategische aanpak te hanteren, d.w.z. strategische doelstellingen en een langetermijnplan om deze na te streven, met gebruikmaking van EU-instrumenten; deze eerste conferentie zal in dat opzicht interessant zijn".

"Ik zie een Europees initiatief/netwerk voor me dat gemeenschappelijk lesmateriaal voor de verschillende schoolniveaus uitwerkt op maat gesneden van alle Europese landen”.


Foto: VLIZ | Vivian Hertz
 

Link: www.vliz.be/nl/event/2012-first-conference-ocean-literacy-europe[Overzicht] [Login]