Provincie West-Vlaanderen en VLIZ samen in zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Provincie West-Vlaanderen en VLIZ samen in zee

Toegevoegd op 2022-05-04
De regionale TV-zender Focus|WTV zet de samenwerking van VLIZ met de Provincie West-Vlaanderen in de kijker in een mooie reportage. In het programma ‘Provinciaal Domein’ neemt reporter Vincenzo De Jonghe elke week een gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen mee op pad. Daarbij plaatst hij telkens een ander provinciaal thema in de kijker. Midden april was het de beurt aan het VLIZ, het zeeonderzoek, de valorisatie ervan naar de maatschappij toe en de rol van burgerparticipatie hierin. Met focus op ons burgerwetenschapsinitiatief SeaWatch-B!

Still uit reportage Focus|WTV

In het programma komt de historische samenwerking met het provinciale provinciebestuur aan bod. Naast de dotatie die VLIZ ontvangt van de Vlaamse overheid en de Europese fondsen die aangesneden worden, ontvangt het VLIZ – sinds zijn ontstaan in 1999 – ook een dotatie van de Provincie West-Vlaanderen. De provinciale samenwerking focust vooral op de blauwe economie, data, internationale samenwerking, milieu- en natuureducatie en burgerparticipatie. Gedeputeerde Sabine Lahaye-Battheu legt uit dat het VLIZ en de provincie elkaar goed vinden in deze versterkende samenwerking.

Jan Seys, afdelingshoofd wetenschapscommunicatie en bezieler van het SeaWatch-B project, breekt in het programma een lans voor meer samenwerking tussen wetenschappers en de burger. Het helpt het onderzoek vooruit en creëert draagvlak bij het brede publiek. SeaWatch-B en de jaarlijkse Grote Schelpenteldag zijn mooie voorbeelden van deze onschatbare kruisbestuiving tussen burgers en wetenschappers, en komen er o.a. met de ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen.Bekijk het fragment opnieuw via deze link:
 

Link: www.focus-wtv.be/video/samenwerking-met-het-vliz[Overzicht] [Login]