ILVO en VLIZ in één gebouw, mét intensere samenwerking | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

ILVO en VLIZ in één gebouw, mét intensere samenwerking

Toegevoegd op 2022-03-17
Er is een nieuw, nog sterker samenwerkingsakkoord ondertekend door de mariene afdeling van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Oostende (ILVO Marien) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dit naar aanleiding van de voorlopige oplevering van de InnovOcean campus - het nieuwe gebouw, waar beide instituten later dit jaar naar verhuizen. Het is de bedoeling dat de twee kennisinstellingen in de toekomst ook wetenschappelijk meer gaan samenwerken en als complementaire partners nieuwe projecten initiëren.

Foto: VLIZ | Els Verhaeghe

In 2017 engageerden VLIZ en ILVO zich voor een nauwe samenwerking, met een samenwerkingsovereenkomst. Sindsdien hebben niet alleen beide instituten, maar ook onderzoeksthema’s een belangrijke evolutie doorgemaakt. Zo kreeg VLIZ een mandaat om uitdagingen en opportuniteiten voor het marien onderzoek in Vlaanderen te detecteren en te streven naar uitvoering van de geïdentificeerde prioriteiten. Wat betreft onderzoek ontstonden nieuwe noden en opportuniteiten, met onder andere een focus op thema’s zoals klimaatmitigatie en mariene connectiviteit, en op nieuwe data-gedreven technieken zoals modellering, DNA-gebaseerde monitoring, en artificiële intelligentie.

Tijd dus om de samenwerking terug onder de loep te nemen en nauwer af te stemmen. Hans Polet, ILVO wetenschappelijk directeur: “De onderzoeksvragen die op ons bord terecht komen worden steeds complexer. Samenwerking en het zoeken naar complementariteit worden daarom in toenemende mate belangrijk om de complexiteit te kunnen vatten.” Tina Mertens, VLIZ Onderdirecteur, benadrukt ook het belang van samenwerking in een internationale context: “Het belang van de oceaan voor een duurzame toekomst staat hoog op internationale agenda’s. Samenwerking tussen kennisinstellingen is hierbij van groot belang. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst herbevestigen ILVO en VLIZ hun toenemende samenwerking van de afgelopen jaren”.

Die samenwerking zal ook een nieuwe boost krijgen doordat beide instituten, plus een aantal partners, binnenkort gaan samenhuizen in de InnovOcean Campus in de Jacobsenstraat nummer 1. Het gebouw is opgeleverd, en dus komt de verhuis snel dichterbij. ILVO zal zijn intrek nemen in de gebouwen in de loop van het voorjaar. VLIZ en partners zullen er vanaf het najaar te vinden zijn.

De samenwerkingsovereenkomst werd op 17 maart ondertekend door ILVO Administrateur-Generaal Joris Relaes en VLIZ Algemeen Directeur Jan Mees. Zij kijken beiden uit naar de nieuwe opportuniteiten die zullen ontstaan door een samenhuizen: “Samenwerken is één van de basiswaarden van ILVO én ILVO. Wat kan dat mooier onderstrepen, dan samen in te trekken in een prachtig nieuw gebouw voor onderzoek in Oostende? De samenwerking van VLIZ en ILVO wordt daarmee een paradepaardje van het marien onderzoek in Vlaanderen.
 


[Overzicht] [Login]