VLIZ en ISML gaan samenwerkingsakkoord aan | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ en ISML gaan samenwerkingsakkoord aan

Toegevoegd op 2022-03-01
Op 1 maart 2022 sloten het VLIZ en het Institut des Sciences de la Mer et du Littoral (ISML) van de Franse Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) een samenwerkingsovereenkomst. Ze versterken daarmee hun uitwisseling op het gebied van onderzoek, opleiding en expertise rond mariene wetenschappelijke kennis en cultuur ter hoogte van de Kanaalkusten en de Noordzee.

Foto: ULCO

Twee van de belangrijkste mariene wetenschappelijke onderzoeksinstituten gelegen aan het Kanaal en de Noordzeekust – het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Institut des Sciences de la Mer et du Littoral (ISML) van de Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) – ondertekenden op dinsdag 1 maart 2022 een samenwerkingsovereenkomst.

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de uitwisselingen op het gebied van onderzoek, opleiding en expertise te versterken, evenals de verspreiding van wetenschappelijke kennis en cultuur rond maritieme kwesties en uitdagingen, in het bijzonder aan de Kanaalkusten en langs de Noordzee.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), opgericht in 1999, is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ promoot de opbouw en excellentie van mariene kennis via interdisciplinair onderzoekswerk op de oceaan, in de zeeën, langs de kusten en in estuaria. Het instituut werkt nauw samen met andere mariene onderzoeksgroepen, het maatschappelijk middenveld, het beleid en industriële partners in Vlaanderen, België. Het zet zich in voor een proces van internationale samenwerking, zoals blijkt uit het partnerschap met ULCO.

Ook ULCO, dat dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert, is een belangrijke speler op het gebied van onderzoek en opleiding in mariene wetenschappen. Met zijn Institute of Marine and Coastal Sciences (ISML), opgericht in september 2020, brengt het een gemeenschap van academische, institutionele en sociaaleconomische actoren bijeen.

Met hun faciliteiten op de campus van Boulogne-sur-Mer (grootste vissershaven in Frankrijk en belangrijkste centrum voor de verwerking van visproducten in Europa), beoogt het ISML de synergiën tussen onderzoek, opleiding en de noden van socio-economische partners op vlak van marien onderzoek te bevorderen en te versterken, in het bijzonder rond voedsel uit de zee.

In dit nieuwe partnerschap erkennen beide instellingen elkaar als bevoorrechte partners en engageren ze zich om hun netwerken van lokale, nationale en internationale partners in te zetten ten behoeve van de bevordering van hun onderzoeksactiviteiten en van de gemeenschappelijke expertise.

Concreet verbinden de twee instituten zich bijvoorbeeld om hun onderzoekscampagnes op elkaar af te stemmen en de samenwerking op het gebied van observatie en kennis van het mariene milieu te verdiepen door middel van in-situ metingen, remote sensing en het gebruik van sensoren en robotica. Dit zal leiden tot een beter begrip van het functioneren van ecosystemen, en van hun evolutie onder invloed van klimaatverandering en menselijke activiteiten, evenals een betere kennis van de dynamiek van de kustwateren van het Kanaal en de zuidelijke Noordzee.
 

Link: www.univ-littoral.fr[Overzicht] [Login]