Integrated Carbon Observation System (ICOS) ondersteunt wetenschap en beleid naar klimaatneutraliteit | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Integrated Carbon Observation System (ICOS) ondersteunt wetenschap en beleid naar klimaatneutraliteit

Toegevoegd op 2021-10-21
Vlaanderen en VLIZ bouwen mee aan het grootse in-situ observatie- en informatiesysteem van ICOS dat alle stromen van broeikasgassen monitort tussen atmosfeer, landoppervlak en oceaan. De snel beschikbare en betrouwbare data van 140 meetstations in 13 Europese landen ondersteunt nu de wetenschap en samenleving bij de inspanningen om klimaatneutraal te worden.

Foto: ICOS | Konsta Punkka

De toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer zorgt ervoor dat ons klimaat in een alarmerend tempo opwarmt. De daaruit voortvloeiende veranderingen zijn ongezien, en moeilijk te voorspellen vanwege de complexiteit van het systeem aarde. Ondertussen schatten we dat de helft van de koolstofemissies die in de atmosfeer vrijkomen door het gebruik van fossiele brandstoffen, opnieuw wordt opgevangen door de ecosystemen – zowel op land als in de oceaan. Toch ontbreekt het ons nog steeds aan kennis over de exacte grootte, aard en stabiliteit van deze koolstofputten, hoe ze zullen beïnvloed worden door de klimaatverandering en of ze zullen blijven werken, is essentiële informatie nu de samenleving finaal moet beslissen over welke weg in te slaan naar klimaatneutraliteit.

“De beste manier om de toestand van de Aarde te kennen, is door deze continu en decennialang te monitoren, en alle veranderingen in de natuur te meten. We moeten die informatie ook snel verdeeld genoeg rijgen, zodat het de besluitvorming kan ondersteunen”, zegt Jouni Heiskanen, eerste auteur van het recente artikel dat het doel en de werking van ICOS – het Integrated Carbon Observation System –beschrijft. Aan het artikel in het Bulletin of American Meteorological Society (BAMS) werkten ook de Universiteit van Antwerpen en VLIZ mee.

Lees meer:

Link: www.vliz.be/testerep/nl/2021-10-icos-ondersteunt-wetenschap-en-beleid-naar-klimaatneutraliteit[Overzicht] [Login]