#pCO2compare: Groot interkalibratie-experiment moet onzekerheden in CO2-waarnemingen in oceaan verminderen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

#pCO2compare: Groot interkalibratie-experiment moet onzekerheden in CO2-waarnemingen in oceaan verminderen

Toegevoegd op 2021-06-30
De oceaan vangt wereldwijd naar schatting ongeveer 25% op van de door de mens uitgestoten koolstofdioxide. Dit cijfer blijkt echter nog zeer onnauwkeurig. Tijdens de komende twee weken vindt in het VLIZ Marien Station Oostende een uniek experiment plaats. Observatoren van mariene koolstof gaan samen met de ontwikkelaars van meetsystemen en sensoren de uitdaging aan voor een grootse interkalibratie-oefening met 28 verschillende sensoren. De mariene tak van de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) neemt hierin het voortouw en wil met deze actie de onzekerheden in de wereldwijde waarnemingen wegwerken.

Foto: VLIZ (Bart De Smet)

De klimaatwijzing is een van de meest urgente maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Met een effectief en efficiënt beleid kunnen we de schade nog wat beperken en zelfs omkeren. Maar daarvoor hebben we betrouwbare en robuuste gegevens, producten en informatie nodig, en grotendeels afhankelijk van observaties in situ. De European onderzoeksinfrastructuur ICOS (Infrastructure Integrated Carbon Observation System) focust op het toeleveren van hoogwaardige gestandaardiseerde gegevens, producten en informatie over koolstofdioxideconcentraties in de atmosfeer, op het land en in de oceaan. Met ICOS-gegevens wil men de evolutie in de concentratie en fluxen van koolstofdioxide tussen de verschillende bronnen en reservoirs in detail kunnen kwantificeren.

De globale oceaan is een belangrijke koolstofopvang van koolstofdioxide en absorbeerde naar schatting ongeveer 25% van de antropogene koolstofemissies. Dit cijfer kent echter nog grote onzekerheden. Het verminderen van deze onzekerheden zal helpen bij het nemen van de juiste beslissingen door het beleid. De internationale gemeenschap van mariene koolstofobservatoren en de ontwikkelaars van CO2-meetsystemen en -sensoren slaan nu de handen in elkaar om onzekerheden in de waarnemingen te verminderen.

Het ICOS Ocean Thematic Centre (OTC) neemt samen met een aantal competente instituten en bedrijven actie met de organisatie van de 1e ICOS OTC pCO2-interkalibratie workshop voor sensoren en systemen die opgeloste pCO2 in oppervlaktezeewater meten. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is trots om deze activiteit van 28 juni tot 11 juli te kunnen hosten in zijn laboratoria van het Marien Station Oostende in Oostende, België.

De activiteit zal gelijkaardige lopen aan eerdere soortgelijke kalibratie-oefeningen die de afgelopen 3 decennia hebben plaatsgevonden. De workshop heeft de interesse gewekt van zowel de mariene CO2-observatiegemeenschap als van de leveranciers en ontwikkelaars van pCO2-sensoren. Finaal zullen 28 systemen uit Oceanië, Azië, Afrika, Noord-Amerika en Europa aan dit experiment deelnemen.

De COVID-19-pandemie dwong de organisatoren om voor een hybride evenement te gaan, met een kernteam dat de sensoren bedient in het VLIZ en waarbij de andere gebruikers virtueel deelnemen. Tijdens dagelijkse webinars bespreken alle deelnemers samen hoe het experiment vordert.

Tijdens de periode van twee weken zal men vaststellen hoe de deelnemende sensoren zich onder gecontroleerde omstandigheden gedragen, en manieren zoeken om deze te verbeteren. Doel van deze workshop is om de gemeenschap van mariene pCO2-observatoren te informeren welk systeem/sensor nu het beste past bij hun specifieke toepassing. Bovendien zal deze gemeenschap nauw samenwerken met de ontwikkelaars om hun producten te verbeteren om aan de eisen van de gebruikersgemeenschap tegemoet te komen.

Alles over de workshop op de website van het Ocean Thematic centre van ICOS en op Twitter onder de hashtag #pco2compare.
 

Link: twitter.com/search?q=%23pco2compare[Overzicht] [Login]