Eerste langetermijnobservatorium voor genomische biodiversiteit in Europa gelanceerd | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Eerste langetermijnobservatorium voor genomische biodiversiteit in Europa gelanceerd

Toegevoegd op 2021-06-21
Vandaag vinden de eerste staalnames plaats in het kader van het gloednieuwe Europese observatienetwerk voor genomische diversiteit (EMO BON). Het observatienetwerk wil de continue aangroei van biodiversiteitsdata bewerkstelligen. Op termijn zal dit Europa in staat stellen om de mariene biodiversiteit beter te monitoren en te begrijpen, en de huidige hiaten in de Europese biologische observatiegegevens op te vullen. De staalnames gaan niet toevallig van start op 21 juni, ‘Ocean Sampling Day’, de dag waarop mariene wetenschappers en burgers wereldwijd zeewaterstalen nemen.


Het European Marine Omics Biodiversity Observation Network, of kortweg EMO BON, heeft tot doel een gestage en continue aangroei van biodiversiteitsdata te garanderen. Het observatienetwerk maakt deel uit van het European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) en omvat 16 kuststations verspreid over Europa. In elk van die stations zullen wetenschappers regelmatig verschillende habitats bemonsteren voor hun mariene biodiversiteit. Denk maar aan microscopisch klein plankton, bodembewonende micro-organismen, meiobenthos en macrobenthos. Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van vernieuwende DNA-analysetechnieken (nl. metagenomics en DNA-metabarcoding). De verzamelde data zal gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (de FAIR-principes). De staalnames binnen EMO BON vormen een aanvulling op de observaties die momenteel reeds plaatsvinden op de verschillende EMBRC-locaties en zullen ook een meerwaarde vormen voor bestaande globale initiatieven.

Nicolas Pade, de uitvoerend directeur van EMBRC, stelt het als volgt: “EMO BON speelt in op de grote behoefte aan biologische data die op regelmatige basis en gestandaardiseerde wijze worden gegenereerd, voorzien van metadata, en volgens de FAIR-principes. We hopen dat we met EMO BON het begrip van mariene biodiversiteit zullen vergroten en dat dit de ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke producten en diensten zal vergemakkelijken.

Het observatienetwerk EMO BON is geïnspireerd op de ‘Ocean Sampling Day’ en gerelateerde Assemble Plus-activiteiten. Op ‘Ocean Sampling Day’ verzamelen oceanografen en burgers wereldwijd stalen zeewater om de geheimen van het mariene microbiële leven te ontsluieren. De staalnamedag vindt sinds 2014 jaarlijks plaats op de zomerzonnewende (21 juni). Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) coördineert het observatienetwerk voor de Belgische node van EMBRC en vertegenwoordigt EMBRC.BE in de operationele commissie van EMO BON. Naast VLIZ, treden ook de Universiteit Gent, KULeuven en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (RBINS) op als partner in het project.

EMBRC is een overkoepelende onderzoeksinfrastructuur die toegang verleent tot mariene organismen en is opgebouwd uit state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en -opleidingen aan mariene onderzoeksstations verspreid over Europa.
 

Link: www.embrc.eu/emo-bon[Overzicht] [Login]