Nieuwste trends in het Vlaams/Belgisch mariene onderzoekslandschap | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nieuwste trends in het Vlaams/Belgisch mariene onderzoekslandschap

Toegevoegd op 2020-11-27
Ieder jaar rond deze tijd rapporteert het VLIZ over de status van het marien onderzoek in Vlaanderen en België. Hoe divers is de mariene onderzoekscapaciteit anno 2020? Hoe groot is hun wetenschappelijke output? En hoe doet ons zeeonderzoek het in vergelijking met onze buurlanden? De beleidsinformerende nota – opgesteld binnen het kader van het Compendium voor Kust en Zee – gaat ook dieper in op de internationale samenwerkingsverbanden, de brede geografische focus van het mariene onderzoek en het gebruik van onderzoeksschepen wereldwijd.

Foto: © Konsta Punkka/ICOS

Uit de inventaris blijkt o.a. dat het blauwe onderzoek in België groeit en bloeit: sinds het begin van de tellingen in 2013 spot het rapport maar liefst 35 nieuwe onderzoeksgroepen waar marien/maritieme onderzoeksthema's aan bod komen (117 anno 2020). De mariene wetenschappers blijken ook heel productief. Jaarlijks schrijven ze een 600-tal peer-reviewed publicaties bijeen, waarvan ondertussen meer dan de helft verschijnt in Open Source tijdschriften. En dus voor iedereen ter wereld toegankelijk.

Het Belgische marien onderzoek blijkt ook sterk internationaal georiënteerd. In bijna 80% van de publicaties vindt het onderzoek plaats buiten het Belgisch deel van de Noordzee en in 74% is er sprake van internationale samenwerking. In ongeveer een kwart van de publicaties blijkt een (onderzoeks)schip ingezet geweest voor de dataverzameling, goed voor een totaal van 281 verschillende (onderzoeks)schepen uit 43 landen.

Met deze jaarlijkse beleidsinformerende nota tracht het VLIZ het marien en maritiem (wetenschaps)beleid, de mariene onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden en betrokkenen te informeren over het karakter en de evolutie van marien onderzoek in België.

Lees alle details op de website van het Compendium voor Kust en Zee:

Link: www.compendiumkustenzee.be/nl/het-belgisch-marien-onderzoek-2020[Overzicht] [Login]