VLIZ verstevigt samenwerking met Ecuador rond mariene wetenschappen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ verstevigt samenwerking met Ecuador rond mariene wetenschappen

Toegevoegd op 2020-10-06
De bestaande Vlaams-Ecuadoriaanse samenwerking werd op 6 oktober laatstleden formeel bevestigd in een memorandum dat de samenwerking in mariene onderzoek en de uitwisseling van data, informatie en expertise tussen beide landen moet bevorderen.

Foto: VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Algemene Directie Maritieme Zaken (DIGEIM) van de Ecuadoriaanse Marine werken al sinds 2008 samen op het vlak van mariene opleidingen, de uitwisseling van mariene data en de bescherming van biosfeerreservaten in de kustzone (Unesco Science Trust Fund van de Vlaamse overheid). Op 6 oktober 2020 ondertekenden beide partijen een overeenkomst om deze samenwerking te bevestigen en verder uit te bouwen.

De samenwerkingsovereenkomst vermeldt doelstellingen zoals de gezamenlijke uitvoering van mariene onderzoeksprojecten, het versterken van de banden tussen de mariene onderzoeksnetwerken in beide landen, en de uitwisseling van data , informatie en expertise over diverse thema’s heen (o.a. economische waardering van de zee, het behoud van oceaan, vervuiling, blauwe koolstof, mariene ruimtelijke ordening, blauwe economie, illegale visserijpraktijken, mariene ruimtelijke gegevens, onderzoeksinfrastructuur, klimaatverandering, monitoring van de zeespiegel …).

Het document werd mee ondertekend door John Merlo – directeur-generaal Maritieme Zaken van de Belgische Marine – en Carl Decaluwé – gouverneur van West-Vlaanderen en tevens voorzitter van het VLIZ. De ambassadeur van Ecuador in België, Pablo Ortiz, nam deel als getuige. De ondertekening ging simultaan door in Brugge en in Quito (Ecuador) in het bijzijn van onder meer dhr. Luis Gallegos, Minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador. Hij legde de nadruk op het belang van internationale samenwerking voor de bescherming van de oceaan en de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de Agenda 2030.

Meer beelden van de onderteking van het samenwerkingsakkoord op de VLIZ-fotogalerij.


[Overzicht] [Login]