Multidisciplinair kustonderzoeksschip Simon Stevin | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Multidisciplinair kustonderzoeksschip Simon Stevin

De RV Simon Stevin wordt ingezet voor kustgebonden oceanografisch onderzoek in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines in Vlaanderen. Het schip wordt tevens ingeschakeld in de Europese onderzoeksinfrastructuurprojecten, LifeWatch en ICOS.

De RV Simon Stevin wordt ingezet voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het dient ook als trainingsplatform voor studenten uit de mariene wetenschappelijke en maritieme opleidingen en als testplatform voor nieuwe technologieën. Educatieve tochten voor scholieren en basisscholen staan eveneens op het programma. Het schip vaart onder Belgische vlag en is geregistreerd in Oostende. Er worden hoofdzakelijk dagoperaties uitgevoerd, maar ook meerdaagse reizen kunnen ingepland worden.
Het schip ondersteunt een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. Het marien onderzoek in Vlaanderen wordt uitgevoerd aan de universiteiten en wetenschappelijke instellingen en is multidisciplinair, gaande van fysische oceanografie, visserijonderzoek, mariene biologie, microbiologie, chemie, technologie, archeologie tot aardwetenschappen.

Ontdek de RV Simon via onze 360° virtual tour: wandel virtueel rond aan boord van het onderzoeksschip en waan jezelf onderzoeker of bemanningslid.

Ontdek de RV Simon Stevin Facebookpagina: www.facebook.com/rvsimonstevin, geef aan dat je de pagina leuk vindt en volg op deze manier het reilen en zeilen aan boord van het onderzoeksschip.

 

Algemene technische info

Het schip ‑ met een lengte van 36m, breedte van 9,4m en een diepgang van 3,5m ‑ beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines, is uitgerust met alle standaard staalnameapparatuur en met hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen (akoestische stroommeter) en karakterisering van de bodem toelaten (multibeam). Een hoogaccurate plaatsbepaling wordt verzekerd door een dynamisch positioneringssysteem. Een dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’ waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden.
Lees meer

 

 

MIDAS

Een datasysteem aan boord van de RV Simon Stevin registreert tijdens het varen navigatiedata, en meteorologische en oceanografische (fysicochemische) gegevens. Bij elke vaartocht loggen de zeewetenschappers hun onderzoeksactiviteiten. Het systeem helpt ook om de cruises te plannen en de activiteiten van het schip te registreren. Alle data worden bewaard en beheerd in de MIDAS-databank wat staat voor Marine Information and Data Acquisition System.
Lees meer

 

Monitoring

VLIZ onderhoudt sinds 2002 ‑ voor 2012 aan boord van de RV Zeeleeuw, erna aan boord van de RV Simon Stevin ‑ een maandelijkse monitoring van negen stations op het Belgisch deel van de Noordzee waarbij waterstalen en bodemstalen genomen worden en CTD-metingen uitgevoerd worden. Deze monitoring kadert tevens binnen de Europese onderzoeksinfrastructuur LifeWatch.
Lees meer

 

Beheer, operationaliteit, bouw & financiering

De Simon Stevin voer Oostende voor de eerste maal binnen op 25 mei 2012, exact vijf jaar na de eerste technische vergadering omtrent de potentiële bouw van een nieuw oceanografisch onderzoeksschip voor Vlaanderen. Het tussenliggende traject was succesvol dankzij de financiering van de Vlaamse overheid en door een vlotte samenwerking tussen VLOOT dab (de reder van de Vlaamse overheid, verantwoordelijk voor de operationaliteit van het vaartuig) en het VLIZ (verantwoordelijk voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur). VLOOT dab en VLIZ hebben een samenwerkingsakkoord om het onderzoeksschip Simon Stevin in te zetten binnen een toekomstgericht kader. De RV Simon Stevin is gebouwd onder de Damen Shipyards Group met de Nederlandse Damen Shipyards Gorinchem als hoofdaannemer en in samenwerking met Maaskant Shipyards (NL) en Damen Shipyards Galatz (RO). De kostprijs van het schip was 11,5 miljoen EUR (inclusief btw) en aan de wetenschappelijke uitrusting werd 1 miljoen EUR besteed.

 

Indien u als wetenschapper gebruikmaakt van de zeewetenschappelijke infrastructuur en apparatuur die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan naar te refereren in uw publicaties, in het bijzonder bij het gebruik van de RV Simon Stevin.

 

Brochure RV Simon Stevin Nederlandstalige versie   Franstalige versie

 

  Foto- en videogalerij RV Simon Stevin