Methaansensor | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Methaansensor

De methaansensor maakt het mogelijk om op locatie concentraties van in het zeewater opgelost methaan te meten. De sensor is geschikt om langdurig methaanconcentraties op te meten, bv. vastgemaakt aan een ankerplaats. VLIZ heeft deze sensor geoptimaliseerd zodat het aangesloten kan worden op de zeewatertoevoer aan boord van de RV Simon Stevin.

Hoe werkt de methaansensor?

De methaansensor heeft een hydrofobisch membraan, het laat dus geen water door maar wél gassen. Daardoor kan het zeewater niet, maar het opgeloste methaangas wél geanalyseerd en gemeten worden door de sensor. De doorstroming van de gasmoleculen gebeurt tegen een hoge snelheid om snelle doch accurate metingen te bekomen. De geïntegreerde Tunable Diode Laser Ablation Spectrometer (TDLAS) zorgt ervoor dat ook zeer lage methaanconcentraties gedetecteerd kunnen worden.

Waarom meet men methaanconcentraties?

Methaanconcentraties geven een beeld van de mariene productiviteit en andere natuurlijke processen van het mariene ecosysteem, maar ook van eventuele eutrofiëring door menselijke activiteiten (vb. veeteelt). Methaanproductie is ook een belangrijke factor in klimaatsverandering. Zowel het natuurlijk voorkomen van methaan in zee, alsook de verhogingen van de concentraties door menselijke activiteit zijn interessant voor mariene wetenschappers.

Enkele studies:

Sinds de 2015 werd de methaansensor gebruikt tijdens 3 onderzoekscampagnes in de Schelde en het Belgisch deel van de Noordzee.
Daarnaast werd de sensor ingezet op een wetenschappelijke cruise in het noordpoolgebied door Fanny Van der Linder (ULg). Het toestel werd ook gebruikt in de Zuiderlijke Oceaan (specifiek in Antarctische Ross-zee) voor een onderzoek onder leiding van Dr. Célia Sapart, op de RV Palmer (ULB).

Bovendien wordt er door het VLIZ samengewerkt met de Europese ICOS-structuur, die metingen doet, en data integreert van broeikasgassen.

Technische details

Kongsberg Contros HydroC-CH4 methaansensor

  • Meetbereik: 0-40000 μatm
  • Dimensies: 136 x 528 mm (met connector), gewicht: 5,5 kg in water, 12,5 kg in lucht
  • Werkingsdiepte: maximum 3000 m
  • Software: Contros Detect, biedt real-time visualisatie van data

Gebruik maken van de methaansensor?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de Kongsberg Contros HydroC-CH4 sensor die door het VLIZ ter beschikking wordt gesteld, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: “Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) als deel van de Vlaamse bijdrage aan de ICOS-infrastructuur'.