Meetboei | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Meetboei

Een meetboei is een verankerend drijvend voorwerp waarin meetinstrumenten zijn geplaatst. Het VLIZ heeft een meetboei geïnstalleerd ter hoogte van het kunstmatig rif in het C-Power windpark, op het Belgisch deel van de Noordzee. In de boei is een CTD gemonteerd voor de continue meting van de temperatuur en het zoutgehalte van het zeewater aangevuld met sensoren voor het bepalen van de troebelheid, de stroming, de hoeveelheid opgeloste zuurstof, de zuurtegraad (pH) en de productiviteit van het zeewater. Een, op akoestische telemetrie gebaseerd, ontvangernetwerk om het gedrag en de verplaatstingspatronen van vissen rond de artificiële riffen op te volgen, is eveneens bevestigd aan de boei. Ook een C-POD, bedoeld voor het ontdekken van de aanwezigheid van tandwalvissen, werd eraan vastgemaakt.  De aanwezigheid van een permanent meetstation  op een vast punt levert een toegevoegde waarde aan het marien onderzoek.

Technische details

De meetboei die het VLIZ geïnstalleerd heeft op de Noordzee, heeft volgende sensors:

  • CTD sensor dat de temperatuur en het zoutgehalte van het zeewater meten
  • Sensoren voor het bepalen van de troebelheid, de stroming, de hoeveelheid opgeloste zuurstof, de zuurtegraad (pH) en de productiviteit van het zeewater
  • Akoestisch ontvangersnetwerk voor vissen

  Foto's

Gebruik maken van meetboei-data?

Alhoewel de meetboei niet uitleenbaar is, is data verkregen door het gebruik van deze apparatuur kosteloos beschikbaar voor alle wetenschappers. Contacteer

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de meetboei die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.