Master Thesis Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Master Thesis Award

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Vlaamse universiteit, of van afstudeerwerken van Vlaamse studenten aan een niet-Vlaamse onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. Eén van beide prijzen is voorbehouden aan een klimaatgerichte thesis.

De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Aldus hoopt het VLIZ hen aan te sporen in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te bevorderen. Jaarlijks wordt uit alle inzendingen twee scripties verkozen. De prijzen bedragen elk 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een niet-Vlaamse universiteit of hogeschool.

Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement. Het registratieformulier vind je online.

Vorige laureaten