Master Thesis Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Master Thesis Award

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Vlaamse universiteit, of van afstudeerwerken van Vlaamse studenten aan een niet-Vlaamse onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.

De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Aldus hoopt het VLIZ hen aan te sporen in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te bevorderen. Jaarlijks wordt uit alle inzendingen twee scripties verkozen. De prijzen bedragen elk 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een niet-Vlaamse universiteit of hogeschool.

De VLIZ Master Thesis Awards 2020 zijn toegekend aan:

  • Nanou Goedefroo (IMBRSea - UGENT) voor de thesis "The spatio-temporal evolution of a newly created mussel bed and its effects on benthic communities"
  • Anjali Gopakumar (IMBRSea - UGENT) voor de thesis "Mercury accumulation in fishes from North-East and North-West Barents Sea during the polar night"

De prijzen worden uitgereikt op woensdag 3 maart 2021 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day #VMSD21 (online event, informatie op www.vliz.be/vmsd).

Vorige laureaten