Marien Data Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marien Data Archief

Wetenschappelijke gegevens zijn uniek en moeten voor verlies gevrijwaard worden. Hiervoor ontwikkelde het VLIZ het Marien Data Archief (MDA): een beveiligd, online systeem waar onderzoekers hun databestanden op een goed gedocumenteerde manier kunnen archiveren.

website

Het Marien Data Archief kan ingezet worden door instituten, werkgroepen, consortia en individuen

  • voor het centraliseren van databestanden en hun versies binnen projecten
  • voor het beheren van databestanden binnen een instituut
  • als persoonlijke backup voor databestanden
  • als Open Repository bij data publicatie

Gebruikers staan volledig zelf in voor het beheer van de folders en bestanden in de eigen archiefruimte.VLIZ ondersteunt de opstart en biedt een support service voor vragen en eventuele problemen.

Enkele toepassingen van het Marien Data Archief:

  • O&M Archief :virtuele archiefruimte ter ondersteuning van de projectgroep Onderzoek en Monitoring Schelde-estuarium.
  • Archief voor intern beheer van databestanden:  Data Archief Mariene Biologie, NIOO Data Archief,...
  • Data-archieven in het kader van projecten: CREST, OMES, 4DEMON, NewSTEPHS,...

Meer over het Archief kunt u nalezen in de handleiding.

Hoe VLIZ omgaat met de databestanden en op welke manier VLIZ de beschikbaarheid op lange termijn garandeert kunt u nalezen in de MDA data policy.

Contact: