LifeWatch | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

LifeWatch

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor biodiversiteitsonderzoek en onderzoek naar klimaat- en milieu-impacten. De Europese onderzoeksinfrastructuur integreert verschillende biodiversiteitsobservatoria, databanken, webservices en modellen. Het Belgisch Lifewatch portaal biedt online dataservices en geeft real-time mariene onderzoeksactiviteiten weer.