Jaarverslag zeeleeuw | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag zeeleeuw

Het jaarverslag van het onderzoeksschip Zeeleeuw geeft een overzicht van het aantal tochten, de vaartijd en de campagnes die plaatsvonden in dat kalenderjaar. Tevens wordt berekend hoeveel onderzoekers, studenten en passagiers inscheepten en de verschillende onderzoeksprojecten die gebruikmaakten van de RV Zeeleeuw worden kort toegelicht. Daarenboven wordt de apparatuur die uitgeleend werd opgelijst, alsook het aantal vaardagen van de Zeekat en andere schepen van de Vlaamse overheid die ingezet werden voor marien- en estuarien onderzoek.

Filter:Niet alle resultaten worden weergegeven gebruik de jaar filters indien u oudere publicaties zoekt.