Jaarverslag 2019 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag 2019

Het VLIZ dankt al zijn schenkers en leden van harte voor hun steun. Met jouw gift kunnen we onze grenzen verleggen in de wetenschappelijke kennis over de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften in 2019 kan je hier vinden.

Waarvoor werd uw gift in 2019 gebruikt ?

Alle activiteiten gerealiseerd door de VLIZ-filantropiewerking in 2019 zijn gebundeld in een jaarverslag voor schenkers. U kan een gedrukte versie van dit jaarverslag gratis toegestuurd krijgen door uw postadres te bezorgen aan .

Inkomsten 2019

 • Projecten en beurzen: 4.945 EUR (12%)
 • Lidgelden: 21.538 EUR (53%)
 • Schenkingen: 7.918 EUR (19%)
 • Sea&Science collectie: 3.845 EUR (9%)
 • Andere inkomsten: 2.596 EUR (6%)

Totaal: 40.842 EUR

 

Uitgaven 2019

 • Brilliant Marine Research Ideas: 8.074 EUR (33%)
 • SeaWatch-B: 4.212 EUR (17%)
 • WoRMS-editors: 2.500 EUR (10%)
 • Oceaanobservaties en -expedities: 1.250 EUR (5%)
 • Fondsenwervingskosten: 4.924 EUR (20%)
 • Sea&Science collectie: 1.869 EUR (8%)
 • Administratie: 1.642 EUR (7%)

Totaal: 24.470 EUR

 

Overdracht naar 2020

Enkele bedragen werden gereserveerd en overgedragen naar het werkjaar 2020. Het gaat hierbij over opgebouwde reserves voor WoRMS-editors en kustbeheer Chili alsook over de uitbetaling van de resterende bedragen van de Brilliant Marine Research Idea beurzen 2019.

Dankzij de verhoogde inkomsten voor ‘De Zee als Goed Doel’ kunnen we in 2020 en 2021 meer mariene wetenschappers financieel steunen in hun onderzoek. Hoe we jullie bijdragen besteden wordt goed gewikt en gewogen. Naast de lopende investeringen in projecten en fondsen zet de VLIZ-filantropiewerking in op enkele nieuwe trajecten. Hoe dit precies zal gebeuren kan je lezen in het jaarverslag voor schenkers op pag. 12.

Transparantie

Uw gift wordt aangewend om projecten te steunen die de zee ten goede komen. U kunt erop vertrouwen dat dit transparant gebeurt.

 • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw hecht belang aan een ethische code voor fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks via een jaarverslag voor schenkers op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
 • U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank http://cri.nbb.be/bc9/ of op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting.
 • Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .