Jaarverslag 2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag 2018

Het VLIZ dankt al zijn schenkers en leden van harte voor hun steun. Met jouw gift kunnen we onze grenzen verleggen in de wetenschappelijke kennis over de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften in 2018 kan je hier vinden.

Waarvoor werd uw gift in 2018 gebruikt ?

Alle activiteiten gerealiseerd door de VLIZ-filantropiewerking in het afgelopen jaar (2018) zijn gebundeld in een jaarverslag voor schenkers. U kan een gedrukte versie van dit jaarverslag gratis toegestuurd krijgen door uw postadres te bezorgen aan .

Inkomsten 2018

 • Projecten en beurzen: 3.630 EUR (13%)
 • Lidgelden: 9.719 EUR (34%)
 • Schenkingen: 4.953 EUR (17%)
 • Sea&Science collectie: 7.140 EUR (25%)
 • Andere inkomsten: 3.198 EUR (11%)

Totaal: 28.641 EUR

Uitgaven 2018

 • Brilliant Marine Research Ideas: 19.071 EUR (46%)
 • SeaWatch-B: 3.344 EUR (8%)
 • Fonds Zuidwerking: 7.798 EUR (19%)
 • Fondsenwervingskosten: 3.094 EUR (7%)
 • Sea&Science collectie: 5.189 EUR (13%)
 • Administratie: 2.862 EUR (7%)

Totaal: 41.358 EUR

Overdracht 2018

Enkele bedragen werden gereserveerd voor uitgave in het werkjaar 2019. Het gaat hierbij over opgebouwde reserves voor SeaWatch-B , WoRMS-editors en kustbeheer Chili alsook over de uitbetaling van de resterende bedragen van de Brilliant Marine Research Idea beurzen 2018.

Transparantie

Uw gift wordt aangewend om projecten te steunen die de zee ten goede komen. U kunt erop vertrouwen dat dit transparant gebeurt.

 • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw hecht belang aan een ethische code voor fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks via een jaarverslag voor schenkers op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
 • U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank http://cri.nbb.be/bc9/ of op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting.
 • Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .