Jaarverslag 2017 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag 2017

Het VLIZ dankt al zijn schenkers en leden van harte voor hun steun. Met uw gift kunnen we onze grenzen verleggen in de wetenschappelijke kennis over de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften in 2017 kan u hier vinden.

Waarvoor werd uw gift in 2017 gebruikt ?

Alle activiteiten gerealiseerd door de VLIZ-filantropiewerking in 2017 zijn gebundeld in een jaarverslag voor schenkers. U kan een gedrukte versie van dit jaarverslag gratis toegestuurd krijgen door uw postadres te bezorgen aan .

Inkomsten 2017

  • Projecten en beurzen: 5.980,00 EUR (24%)
  • Lidgelden: 14.590,00 EUR (59%)
  • Schenkingen: 1.380,10 EUR (6%)
  • Andere inkomsten: 2.630,74 EUR (11%)

Totaal: 24.580,84 EUR

Uitgaven 2017

  • Brilliant Marine Research Ideas: 8.051,69 EUR (66%)
  • Fonds Zuidwerking: 900,00 EUR (8%)
  • Fondsenwervingskosten: 2.350,60 EUR (19%)
  • Administratie: 879,21 EUR (7%)

Totaal: 12.181,50 EUR

Overdracht 2018

Enkele bedragen werden gereserveerd voor uitgaven in het werkjaar 2018. Het gaat hierbij onder andere om een deel van de financiering van De Grote Schelpenteldag die plaats vond op 17 maart 2018, de uitbetaling van het resterende bedragen van de Brilliant Marine Research Idea beurzen die overhandigd werden begin 2018 en de overdracht voor de reisbeurzen uit het Fonds Zuidwerking die benut werden in maart 2018.

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .